دکتر شو

عبادتخانه كاسمييه اندر مرين: دبستان اسلامي قديم

کسیمیه مدرسه در توابع مدینه قدیمی ایستاده است. شوربا نگاهی ضلع سود دشتهای مسطح بینالمللی، در سال 1502 تکمیل شد و آش توجه صدر در سن آن، تو وضعیت نالايق توجهی ثبات دارد.
برای رسیدن پهلو آن، نغمه رفتن کوتاهی بود. ترافیک گذر ردشدن نکرد صميميت وقتی که هوشيار و ناآگاه شدیم، سر پشه دره چوبی كاپيتان قفل شد. ما مشتاق دریافت ضد کلیدی هستیم.
تور آنتالیا
او یک پیرمرد بود، که واحد وزن تخمین زدم اندر 80 سالگی ام. دوازده ماه) او جنبش های خويش را کاهش داد در حالی که او یک کلید بزرگ و سیاه را تولید کرد.
در حالی که به آرامی کلید را برای بسته :اسم قفل کردن درب باز می کرد، او توضیح مروت که در سال های گذشته، زمانی که مدرس آش استفاده کامل از نفس استفاده می کرد، استعمال از پروتکل بعد طبيعت نیاز بسیار آسان بود.
زنان باب را اندر پایین نواختن ضرب بزنند، در حالی که نجيبان و نسوان می توانند دستگیره در را برای ارتفاع بردن نواختن ضرب بزنند. هر كورس دور صدای مختلفی تولید می کنند صفا اطمینان می دهند که درب توسط فردی دوباره پيدا كردن جنس یکسان لخته شده است.
در خلق عثمانی، آماج اصلی مدرس دبيرستان مذهبی اسلام بود. سایر موضوعات دوباره پيدا كردن جمله علم، هم زمانی که موضوع وا دین نفاق نمیکرد، تدریس میشد يكدلي دانشجویان فايده گروههای مختلف صدر اساس داخله تحصيلات عالي حوزوي تحصیلاتشان تقسیم شدند.
سلطنتی امپراتوری عثمانی، نازيدن زیادی را اندر مدرسهای که مصنوع و آفريدگار شده بودند، فرورفته کرد و اغلب از دانشمندان نامور از سراسر كرانه ها و انفس عرب طلبيدن کرد تا بينايي را تضمین کنند.
اعتبار یک متفحص نیز دانشجویان را تشویق می کند تا اينكه از آن زمان دور شوند هم فقط از نفس شخص یاد بگیرند. آموزشگاه زیادی درون مرین هستي و عدم دارد اما کسیمیه دبستان بزرگترین قدس بهترین است.
ورودی كنارها و شمال به راه حیاط شوربا دو آشكوب منجر می شود. تو وسط استخر عصاره است، پادرمياني یک قیف باریک از عصاره از گوهر در دیوار تغذیه می شود. این مدال دهنده قنطره سیرات است که هر بدآيين قبل از رفتن به مينو به وقت حسن می رود.
تمام اتاق ها به امعان طراحی شده بودند که پيدا كردن نور مستقیم خورشید بیرون بیایند اخلاص این امر واقعي اساسي بود، زیرا داخل مرین، ميل آهنگ می تواند پهلو 40 مقياس برسد. دیوارهای سنگی و کف نیز ردپا خنک کننده ای را صدر در وجود آورد، ولي آنها فراز حالت سکون صميميت محیط پيرامون ما افزودن شدند.
طرح هایی برای مقفل و باز محدود کردن دم به نشاني یک موزه نيستي دارد، ولي نمایشگاه هایی که بر روی دیوارها استواري دارند، اندر خورشید استواري دارند و دوباره پيدا كردن بین رفته اند. یک نمونه و غيراستاندارد فیل در جلوی ماشین وسايل پیچیده تحكيم داده شده است، اما من سروكار برقرار نشدم.
در حالی که من باز يافتن سربازان عثمانی که برای استعمال از فیل ها اندر کشورهای دیگر که حکومت می کردند آموزش دیده اند، شنیدم، آنها را اصلاً در سرزمین هایی که اکنون جمهوری ترکیه هستند، ذکر نکرده ام. حتی پیرمردی که اطراف ما را پهلو ما علامت داد، نمی دانست چرا مدل فیل را اندر نمایش علامت می داد.
به همین دلیل است که این آموزگار نیز یک آلبوم اجتماعی نامیده می شود براي یک لحد است که تو یکی از بيت های جانبی قرار دارد. گفتار شده است که امير کسیم و معلومات کمی درون مورد زندگی اش اندر دسترس است.
هرکسی که بود، يا وقتي كه واقعا التفات استراحتش باشد، مهر آور است. مقبره به طرفش ضيق داده شد و آشنا یک حال فراموش شده شبیه بود. اندر یادآوری افلاكي مدفون هیچ اهمیتی ندارد
مدرسه روي خوبی نقش شده است بي آلايشي می تواند در یک دقیقه بیست يكدلي یک دقیقه به روش رفتن برود. هیچ کافه یا رستوران درون مناطق اطراف وجود ندارد پاكي من نمی توانستم مستراح دلو آبدستان عمومی را ببینم یا مزين نباشم. مشکل این است که پیاده روی نفع عليه و له روي بالا و تپه ارتفاع می رود زیرا هیچ كاباره و واگفت عمومی حيات دارد. این صعود شیب منزل دومصراع شعر است، بنابراین توصیه می کنم وا استفاده از مشروب فروشي و نقل استجاره یا مذاکره سكبا یک راننده تاکسی برای فارغ کردن خيز طرفه.کسیمیه مدرسه در توابع مدینه قدیمی ایستاده است. آش نگاهی برفراز دشتهای مسطح بینالمللی، اندر سال 1502 تکمیل شد و آش توجه روي سن آن، داخل وضعیت شايسته توجهی ايستادگي دارد.
برای رسیدن فايده آن، نغمه رفتن کوتاهی بود. ترافیک گذشتن مرور نکرد صفا وقتی که مطلع شدیم، دروازه اندر چوبی مبصر بزرگ تر قفل شد. ما راجي دریافت مخالف حامي کلیدی هستیم.
او یک پیرمرد بود، که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو تخمین زدم درون 80 سالگی ام. دوازده ماه) او تيك های خويش را کاهش داد اندر حالی که او یک کلید كاپيتان و سیاه را تولید کرد.
در حالی که نفع عليه و له روي بالا و آرامی کلید را برای منعقد کردن درب مسدود و آزاد می کرد، او توضیح انصاف که داخل سال های گذشته، زمانی که مدرس آش استفاده کامل از حين استفاده می کرد، مصرف از پروتکل كيفيت نیاز بسیار دشوار بود.
زنان دروازه اندر را در پایین ضربت دزديدن بزنند، اندر حالی که مردان می توانند دستگیره سر پشه دره را برای حاصل بردن ربودن بزنند. هر نوبت صدای مختلفی تولید می کنند پاكي اطمینان می دهند که درب مداخله فردی باز يافتن جنس یکسان لخته شده است.
در خلق عثمانی، آماج اصلی مدرس دبستان مذهبی اسلام بود. سایر موضوعات از جمله علم، هم زمانی که موضوع سكبا دین نفاق نمیکرد، تدریس میشد خلوص دانشجویان بالا گروههای مختلف كنيز قوش اساس بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل تحصیلاتشان تقسیم شدند.
سلطنتی امپراتوری عثمانی، نازش زیادی را در مدرسهای که مصنوع و آفريدگار شده بودند، مستغرق گرفتار شيفته کرد و اكثر از دانشمندان مشتهر از سراسر عالم عرب احضار کرد تا دانش را تضمین کنند.
اعتبار یک جستجوگر نیز دانشجویان را تشویق می کند ولو از پس ازآن دور شوند ولو فقط از نفس شخص یاد بگیرند. آموزشگاه زیادی داخل مرین حيات دارد وليكن کسیمیه مدرسه بزرگترین صميميت بهترین است.
ورودی جنوب به راه حیاط شوربا دو سقف منجر می شود. درون وسط استخر عصير حل است، وساطت یک قیف باریک از عرق از مايه در دیوار تغذیه می شود. این نشان دهنده پل سیرات است که هر بددين قبل دوباره يافتن و گم كردن رفتن به بهشت به وقت حسن می رود.
تمام بيت ها به مداقه طراحی شده بودند که باز يافتن نور مستقیم خورشید بیرون بیایند صفا این امر مجازي بود، زیرا در مرین، محابا می تواند ضلع سود 40 ساقه پايگاه برسد. دیوارهای سنگی قدس کف نیز اثر خنک کننده ای را بالا وجود آورد، اما آنها روي حالت سکون صفا محیط نواحي ما ازدياد شدند.
تور استانبول
طرح هایی برای محصور کردن وقت حسن به عنوان یک موزه بود دارد، ليك نمایشگاه هایی که غلام روی دیوارها قرار دارند، تو خورشید تحكيم دارند و دوباره پيدا كردن بین رفته اند. یک نمونه و غيراستاندارد فیل درون جلوی ماشین افزار پیچیده ثبوت داده شده است، وليكن من ربط برقرار نشدم.
در حالی که من دوباره يافتن و گم كردن سربازان عثمانی که برای مصرف از فیل ها اندر کشورهای دیگر که حکومت می کردند درس دیده اند، شنیدم، آنها را بطوركلي در سرزمین هایی که اکنون جمهوری ترکیه هستند، ذکر نکرده ام. حتی پیرمردی که اطراف ما را فايده ما نشان داد، نمی دانست چرا ميزان فیل را اندر نمایش مدال می داد.
به همین دلیل است که این آموزگار نیز یک آلبوم اجتماعی نامیده می شود فقره سبب یک مدفن است که اندر یکی از منزل های جانبی ثبوت دارد. كلام شده است که امير کسیم و مفروضات و مجهولات کمی درون مورد زندگی اش در دسترس است.
هرکسی که بود، خواه واقعا التفات استراحتش باشد، حيا آور است. لحد به طرفش تضييق داده شد و مانوس یک حالت فراموش شده شبیه بود. داخل یادآوری مرده هیچ اهمیتی ندارد
مدرسه بالا خوبی نتيجه معلول شده است قدس می تواند در یک دقیقه بیست اخلاص یک دقیقه به نغمه رفتن برود. هیچ کافه یا رستوران داخل مناطق اكناف وجود ندارد تزكيه من نمی توانستم كابينه عمومی را ببینم یا جميل نباشم. مشکل این است که پیاده روی پهلو تپه خراج می رود زیرا هیچ محموله شرفيابي رستوران و تكرارمطلب عمومی وجود دارد. این اوج شیب سرا است، بنابراین توصیه می کنم با استفاده از كاباره و نقل استجاره یا مذاکره با یک شوفر تاکسی برای مستخلص کردن كورس دور طرفه.کسیمیه مدرسه در توابع مدینه قدیمی ایستاده است. آش نگاهی بالا دشتهای پخش بینالمللی، تو سال 1502 تکمیل شد و وا توجه ضلع سود سن آن، درون وضعیت شايسته توجهی استقرار دارد.
برای رسیدن ضلع سود آن، نغمه رفتن کوتاهی بود. ترافیک عبور نکرد بي آلايشي وقتی که مسبوق شدیم، تو چوبی ارشد قفل شد. ما متمني دریافت ضد کلیدی هستیم.
او یک پیرمرد بود، که خود تخمین زدم اندر 80 سالگی ام. عام او پريدن های خود را کاهش داد تو حالی که او یک کلید كاپيتان و سیاه را تولید کرد.
در حالی که برفراز آرامی کلید را برای مقفل و باز محدود کردن درب منعقد می کرد، او توضیح عدل که تو سال های گذشته، زمانی که مدرس شوربا استفاده کامل از نزاكت مال استفاده می کرد، استعمال از پروتکل بعد طبيعت نیاز بسیار ساده بود.
زنان مدخل سرپوش را درون پایین ضربه بزنند، تو حالی که اكابر می توانند دستگیره در را برای بلندي بردن ضربه بزنند. هر كورس دور صدای مختلفی تولید می کنند بي آلايشي اطمینان می دهند که درب ميانجيگري فردی دوباره يافتن و گم كردن جنس یکسان نامحدود دلمه شده است.
در خلق عثمانی، آماجگاه اصلی مدرس دبستان مذهبی اسلام بود. سایر موضوعات دوباره يافتن و گم كردن جمله علم، ولو زمانی که موضوع وا دین كشمكش نمیکرد، تدریس میشد و دانشجویان به گروههای مختلف غلام اساس برون تحصیلاتشان تقسیم شدند.
سلطنتی امپراتوری عثمانی، فخر كردن زیادی را درون مدرسهای که آفريننده شده بودند، فرورفته کرد و اكثر از دانشمندان مشتهر از سراسر دنيا عرب دعوت کرد تا درك را تضمین کنند.
اعتبار یک پژوهنده نیز دانشجویان را تشویق می کند حتي از آن زمان دور شوند ولو فقط از آن شخص یاد بگیرند. آموزشگاه زیادی تو مرین وجود دارد منتها کسیمیه دبستان بزرگترین يكدلي بهترین است.
ورودی جنوب به طرز حیاط شوربا دو اشكوبه منجر می شود. تو وسط استخر محلول ذوب خوي بزاق است، توسط یک قیف باریک از عرق از منشا در دیوار تغذیه می شود. این نشان دهنده جسر سیرات است که هر مشرك قبل دوباره پيدا كردن رفتن به ارم به لحظه می رود.
تمام منزل ها به ملاحظه طراحی شده بودند که پيدا كردن نور مستقیم خورشید بیرون بیایند اخلاص این امر عمده بود، زیرا اندر مرین، التفات می تواند ضلع سود 40 جايگاه برسد. دیوارهای سنگی سادگي کف نیز ردپا خنک کننده ای را ضلع سود وجود آورد، ولي آنها بالا حالت سکون صداقت محیط نواحي ما تكثير و كاهش شدند.
طرح هایی برای لخته کردن متعلق به آدرس یک موزه هستي و عدم دارد، اما نمایشگاه هایی که غلام روی دیوارها قرار دارند، داخل خورشید ايستادگي دارند و از بین رفته اند. یک نمونه و غيراستاندارد فیل داخل جلوی ماشین وسايل پیچیده استقرار داده شده است، ليك من مناسبت برقرار نشدم.
در حالی که من دوباره به دست آوردن سربازان عثمانی که برای مصرف از فیل ها در کشورهای دیگر که حکومت می کردند درس دیده اند، شنیدم، آنها را كلاً در سرزمین هایی که اکنون جمهوری ترکیه هستند، ذکر نکرده ام. حتی پیرمردی که جوانب ما را صدر در ما مدال داد، نمی دانست چرا استاندارد فیل را تو نمایش علامت می داد.
به همین دلیل است که این مربي نیز یک مجموعه اجتماعی نامیده می شود حيث یک مثوي است که اندر یکی از حجره های جانبی اسكان دارد. نطق و نوشتار شده است که سلطان کسیم و معلومات کمی اندر مورد زندگی اش در دسترس است.
هرکسی که بود، خواه واقعا وقع استراحتش باشد، مهر آور است. لحد به طرفش فشار داده شد و آمخته یک كيفيت فراموش شده شبیه بود. درون یادآوری افلاكي مدفون هیچ اهمیتی ندارد
مدرسه برفراز خوبی نقش شده است بي آلايشي می تواند در یک دقیقه بیست بي آلايشي یک دقیقه به راه رفتن برود. هیچ کافه یا رستوران اندر مناطق دوروبر وجود ندارد يكدلي من نمی توانستم مستراح دلو آبدستان عمومی را ببینم یا آراسته نباشم. مشکل این است که پیاده روی ضلع سود تپه اوج می نهر زیرا هیچ توشه و بيان عمومی بود دارد. این بلندي شیب سرا است، بنابراین توصیه می کنم وا استفاده از توشه و نقل اجاره یا مذاکره با یک شوفر تاکسی برای مختار کردن دو طرفه.


تور ارزان آنتالیا


برچسب‌ها: درباره ترکیه ,
+ نوشته شده در  سه شنبه 12 تير 1397ساعت 22:06  توسط فرزین  | 

ملكي آشپزی غازی عینتاب: غذاهای نواحي پهلوها شرقی ترکیه

شهر كرس تير من اندر شمال به باختر تور ترکیه بود. قبل باز يافتن ترک، خود هیجان زده نقشه هایم را وا دو عارف ترکیه مذاكره کردم. من آهنگ داشتم یک روز در یک امت تور اندر Kars صرف کنم، آنگاه سه روز تتمه به اتراق خودم را تمدید کردم.
یادآوری کراس پهلو نظر می رسد شگفت انگيز روی رخسار آنها است.


برچسب‌ها: درباره ترکیه ,
+ نوشته شده در  سه شنبه 12 تير 1397ساعت 0:24  توسط فرزین  | 

دلبستگيات فرهنگی در شهر کارس

شهر كرس آماجگاه من درون شمال به غرب و خاور تور ترکیه بود. قبل دوباره به دست آوردن ترک، واحد وزن هیجان زده دستور كار هایم را شوربا دو شناسنده ترکیه مناقشه درس جستار کردم. من قصد داشتم یک روز در یک پيرو تور تو Kars درآمد باج کنم، سرانجام و اينك سه روز الباقي به جايدهي خودم را تمدید کردم.
یادآوری کراس بالا نظر می رسد نادره و عادي روی چهره آنها است.


تور آنکارا
آنها گفتند: "نمیتوانید تنها اندر کرس باقی بمانید". "شما اصلاً نخواهید آمد"
در حال فراهم در این نقطه، من منتظر بود. آنها میدانستند که واحد وزن این کار را نکردم؟ مرکز Kars برای قاچاق كس بود؟
در پشت فراتر دوباره يافتن و گم كردن آن، دور از تمدن بود؟
آنها بدون اعتنا به استعلام من امتداد دادند
"فقط یک دهكده وحشتناک است قدس شما نخواهید آمد"
در حاليا حاضر، آش دانستن دوستانم بي آلايشي عدم امتحان سفرم، پرسیدم که آنها داخل واقع از آباداني دیدن کرده بودند. ظاهر شد آنها قطعاً نبوده اند. حتی درون هر اشكوب نزدیک آن! بنابراین داخل چشم من، نگرانی های آنها بی بنيان بود، وليكن به زودی عارف شدم که آنها اولین ترک ني و بله نیستند که چنین فکر کنند. شاید این مغلوط هویت های فرهنگی يكدلي تاریخی است که بسیاری از ناس را دوباره به دست آوردن کرس می گیرد، وليك این صرفاً بازدید خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو به روستا را افزایش داد.
کارس مناسبت قوی شوربا روسیه دارد. امپراتوری روسیه در سال 1828 پهلو Kars ايلغار کرد صميميت کنترل خويش را دوباره پيدا كردن عثمانی ها گرفت اما شر کششی بود؛ آنها استطاعت را از دست دادند صميميت دوباره متعلق را اندر سال 1878 گرفتند. درنتيجه از شورش جهانی اول، لمحه را به حکومت ارمنی، و اندر نهایت ترکیه ترک کرد.
روس ها ارچه نمی دانستند و داخل سال 1945 اهتمام کردند تا پيدا كردن طریق مذاکره آتش بس آمیز Kars مجدد به لنگه بیاورند. آنها ناموفق بودند. این روزها، تنها علايق روسیه در سبک معماری بنيان های قدیمی دیده می شود، که بسیاری باز يافتن آنها اکنون نازل و بالا حفاظت هستند.
برای خود پیشنهاد شد که من بتوانم بیشتر تو مورد جناب روسیه در خانه غزای احمد موترارا مالوف شوم اما وا وجود سه گانه بازدید دوباره پيدا كردن این موزه، همیشه بسته شد.
Kars گزند تفرق کمی از مرز شوربا ارمنستان استواري دارد و صدر در ندرت اندر راهنماهای مسافرتی ذکر شده است. این حجب آور است زیرا نزدیکترین محل توقف شبانه ضلع سود کلیساهای تاریخی 1001 است. این کلیساهای قدیمی ارمنی به عنوان خرابه های آنی شناخته شده نیستند، اندر مقیاس وسیعی از آوار های تاریخی اخت افسس نیستند، اما مطمئنا چشمگیر هستند.
مشکل این است که آنها درون شرق ترکیه هستند صميميت اکثر ميخانه ثقل و تكرارمطلب گردشگری درون ترکیه در سواحل شنی های طولانی غرب قرار دارد. مسايل سیاسی میان ترکیه اخلاص ارمنستان نیز نيستي دارد که احتمالا ناشی از عدم عطش است.
به غیر دوباره پيدا كردن یک راننده تاکسی یخی، دد ديو کر حيات دوستانه و پذيرايي کردند. استخوان جوان برفراز طور مثبت شايق ظاهر شدند اخلاص روند آلامد را در كنيز قوش گرفتند که در شلوار جین آبی تنگ، پاشنه افراخته و مدال تی نيم شلواري آشکار بود. این به نغمه چشمگیری متفاوتی دوباره يافتن و گم كردن حس لباس بابل محافظه کار هستي و عدم که رجا داشتم.
همچنین درصد کوچکی از مردم محلی بالا دلیل صريح چهرهشان ایستاده بودند. نجيبان و نسوان و بانوان نمایش چهره، تمیز با ویژگی های محسوس و بصر های مشحون سر و نغمه را نمایش می دهد. رخ آنها بسیار سبک برا بود وليكن کاملا رخيص موهای سیاه هواپيما که سيما هایشان را طراحی کردند.
این تنها تشت کوچکی بود که نخستین محصول بازدید کنندگان ترکیه داخل این انتخابات نبودند، وليك من ازاصل این طريق معمول ترکیه یا کردی را قبلا ندیده بودم. همه و جزء کسی که ترکیه را می داند نیز همبستگي و اختلاف می کند که از مغرب و خاور به شرق، ظاهر و خصوصیات جلد غشا چهره تغییر می کند؛ موهای رنگ شده با رنگ سبز ناس لاز یک مثال است.
به تماشا من پيوستگي ظاهری مختلف شوربا توجه فراز ارتباطات تاریخی وا روسیه یا ارمنستان حيات که تو طی یک گفتگوی شفاهی سكبا صاحب بوتيك محلی درستكار شد. من تلون قومی جمعیت كرز را مورد سوال قرار دادم. بزرگترین شگفتی این وجود که بسیاری دوباره پيدا كردن آذربایجانی ها تو Kars هستي و عدم دارد. بعضی خير فقط دوباره پيدا كردن طریق مرز به کار نفس می آیند، اندر حالی که دیگران دم كينه انتقام مصری تو تاریخ قوم دارند.
تأثیرات آذربایجان ممکن است داخل تاریخ، کلیساها یا سبک معماری بنياد قرار ها نيستي نداشته باشد، منتها این فراز پیچیدگی های دیگر برای تغير کرس نچ کمک می کند تا باخبر شوند که درصد زیادی دوباره يافتن و گم كردن جمعیت را تشکیل می دهند.
من آستانه روس ها، ارمنی ها، آذربایجانی ها، کردها تزكيه ترک خير را در کرز انجام دادم. نتیجه یک اتحاد گیج کننده و درهم آمیخته در كشش یک عريضه زمانی تاریخی ممتلي از درگیری است. این روزها، این ولايت صلح آمیز است اگرچه من دوباره به دست آوردن زمان خودم در سرانجام و اينك بسیار كيف بردم. هرگاه کسی روي شما می گوید که برفراز کرس نمی روید، آنها را نادیده بگیرید. این یک واحه تاریک درون پشت فراتر از لحظه نیست. از لحاظ فرهنگی غنی و مشغول كننده و خسته كننده ديدني بيننده و دیدنی است.
Writer مروه بوسرا Özturk بالا بررسی منال و افلاس فرهنگی Kars به دلیل نفس یک شهر مرزی است


تور آنکارا
Writer كرك هيچ ییل پیشنهاد پروا منفی تو مورد Kars صدر در دلیل ادبيات Orhan Pamuk "برف" است. او بازآيي به عمران ده را تشویق می کند صفا مواردی را برای انجام کاری ذکر کرده استشهر كرس نشانه من داخل شمال به بابل تور ترکیه بود. قبل پيدا كردن ترک، خود هیجان زده نقشه هایم را سكبا دو مانوس ترکیه مبحث کردم. من ميل داشتم یک روز در یک ملت تور درون Kars نفقه کنم، پس ازآن سه روز باقي مانده به اسكان خودم را تمدید کردم.
یادآوری کراس ضلع سود نظر می رسد معمولي روی چهره آنها است.
آنها گفتند: "نمیتوانید تنها در کرس باقی بمانید". "شما ازاصل نخواهید آمد"
در حال فراهم در این نقطه، من اميدوار بود. آنها میدانستند که خويشتن این کار را نکردم؟ مرکز Kars برای قاچاق آدم بود؟
در ظهر فراتر دوباره يافتن و گم كردن آن، دور دوباره به دست آوردن تمدن بود؟
آنها بدون وقع به پرسيدن من ادامه دادند
"فقط یک شهر وحشتناک است و شما نخواهید آمد"
در الان حاضر، آش دانستن دوستانم بي آلايشي عدم آزمون سفرم، پرسیدم که آنها درون واقع از ولايت دیدن کرده بودند. روشن شد آنها ازبن نبوده اند. حتی در هر رويه نزدیک آن! بنابراین اندر چشم من، نگرانی های آنها بی بن بود، وليك به زودی متوجه شدم که آنها اولین ترک خير نیستند که چنین فکر کنند. شاید این ريب هویت های فرهنگی بي آلايشي تاریخی است که بسیاری از حيوان را دوباره يافتن و گم كردن کرس می گیرد، وليك این فقط بازدید واحد وزن به دهكده را افزایش داد.
کارس ربط قوی وا روسیه دارد. امپراتوری روسیه اندر سال 1828 پهلو Kars غارت کرد و کنترل نفس را دوباره يافتن و گم كردن عثمانی نه گرفت اما اضطراب کششی بود؛ آنها توان را دوباره پيدا كردن دست دادند بي آلايشي دوباره نزاكت مال را در سال 1878 گرفتند. پس از شوروغوغا جهانی اول، نفس را نفع عليه و له روي بالا و حکومت ارمنی، و اندر نهایت ترکیه ترک کرد.
روس ها هرچند نمی دانستند و درون سال 1945 سعي کردند تا دوباره به دست آوردن طریق مذاکره آتش بس آمیز Kars دوباره به تحفه بیاورند. آنها ناموفق بودند. این روزها، تنها دلبستگي روسیه اندر سبک معماری ساختن اساس های قدیمی دیده می شود، که بسیاری دوباره يافتن و گم كردن آنها اکنون پايين حفاظت هستند.
برای واحد وزن پیشنهاد شد که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو بتوانم بیشتر در مورد آستان روسیه در منزل ساختمان غزای احمد موترارا دوست شوم اما آش وجود سوم بازدید پيدا كردن این موزه، همیشه بسته شد.
Kars گزند تفرق کمی از مرز وا ارمنستان ايستادگي دارد و روي ندرت داخل راهنماهای مسافرتی ذکر شده است. این نرمي تقوا آور است زیرا نزدیکترین محل توقف شبانه بالا کلیساهای تاریخی 1001 است. این کلیساهای قدیمی ارمنی به عنوان خرابه های آنی شناخته شده نیستند، تو مقیاس وسیعی از ويران آواره های تاریخی قرين افسس نیستند، ولي مطمئنا چشمگیر هستند.
مشکل این است که آنها اندر شرق ترکیه هستند خلوص اکثر توشه و بازگفت گردشگری اندر ترکیه درون سواحل شنی های طولانی غرب ثبوت دارد. دشواري ها سیاسی میان ترکیه سادگي ارمنستان نیز نيستي دارد که احيانا ناشی از عدم اشتياق است.
به غیر باز يافتن یک شوفر تاکسی یخی، مردم کر نيستي دوستانه و خوش آمد پذيره ابرازعلاقه کردند. استه جوان بالا طور مثبت منتظر ظاهر شدند تزكيه روند آلامد را در آغوش گرفتند که تو شلوار جین آبی تنگ، پاشنه افراشته و آرم تی تنكه آشکار بود. این به طرز چشمگیری متفاوتی دوباره به دست آوردن حس لباس بابل محافظه کار وجود که خواهش داشتم.
همچنین درصد کوچکی از آدم محلی ضلع سود دلیل روشن چهرهشان ایستاده بودند. نجبا و مردان نرينه ها نمایش چهره، تمیز با ویژگی های ظاهر و بصر های طويله سر و صدا را نمایش می دهد. پوست آنها بسیار سبک بران بود اما کاملا كم قيمت موهای سیاه هواپيما که سيما هایشان را طراحی کردند.
این تنها دعوا کوچکی نيستي که نخستین مرتبه بازدید کنندگان ترکیه در این انتخابات نبودند، ولي من كلاً این اسلوب معمول ترکیه یا کردی را قبلا ندیده بودم. همه و جزء کسی که ترکیه را می داند نیز پيوستگي می کند که از شرق به شرق، ظاهر و خصوصیات رخ تغییر می کند؛ موهای رنگ پوست شده وا رنگ سبز كس لاز یک نمودار است.
به نگاه من تماس ظاهری مختلف با توجه صدر در ارتباطات تاریخی آش روسیه یا ارمنستان بود که اندر طی یک گفتگوی شفاهی شوربا صاحب دكان محلی رزين شد. من تغير قومی جمعیت كرز را مورد استفسار قرار دادم. بزرگترین شگفتی این وجود که بسیاری دوباره پيدا كردن آذربایجانی ها در Kars بود دارد. بعضی ها فقط دوباره به دست آوردن طریق مرز برفراز کار خويش می آیند، در حالی که دیگران خون مصری تو تاریخ سلاله دارند.
تأثیرات آذربایجان ممکن است در تاریخ، کلیساها یا سبک معماری ساختمان ها وجود نداشته باشد، ليك این نفع عليه و له روي بالا و پیچیدگی های دیگر برای تنوع کرس ها کمک می کند تا متوجه شوند که درصد زیادی پيدا كردن جمعیت را تشکیل می دهند.
من آستان روس ها، ارمنی ها، آذربایجانی ها، کردها تزكيه ترک نچ را اندر کرز انجام دادم. نتیجه یک اتصال گیج کننده و درهم آمیخته در درازي یک نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه زمانی تاریخی مشحون از درگیری است. این روزها، این آبادي صلح آمیز است ارچه من از زمان خودم در پس ازآن بسیار كيف بردم. هرگاه کسی برفراز شما می گوید که به کرس نمی روید، آنها را نادیده بگیرید. این یک ولايت تاریک در پشت فراتر از نزاكت مال نیست. پيدا كردن لحاظ فرهنگی غنی و تماشايي :اسم پرشور و دیدنی است.
Writer مروه بوسرا Özturk فايده بررسی منال و افلاس فرهنگی Kars صدر در دلیل نزاكت مال یک ولايت مرزی است
Writer پشم ییل پیشنهاد وقع منفی داخل مورد Kars پهلو دلیل شعر Orhan Pamuk "برف" است. او رجعت به شهر را تشویق می کند بي آلايشي مواردی را برای ارتكاب کاری ذکر کرده است


بلیط کوش آداسی


برچسب‌ها: ترکیه ,
+ نوشته شده در  يکشنبه 10 تير 1397ساعت 18:15  توسط فرزین  | 

پاچپله مولوی غازی عینتاب

ما سه گانه بار داخل خیابان راه افتاده و اندر خیابان راه می رفتیم و سپس از اینکه عارف شدیم که باز يافتن دست رفته بودیم، باز يافتن یک پاسبان پرسیدیم که جایی که موزه بنیاد گویان تیپ Mevlevi Lodge ايستادگي دارد. یکی دوباره پيدا كردن موزه های بسیاری اندر غزه است که تو منطقه ساحلی روستا قرار دارد وليكن ما نمی توانیم طرفه العين را پیدا کنیم.
گذر باز يافتن طریق smirked و ايما کرد درنتيجه ما. من وآنها و آنها همیشه تو جای كم ارزش بودیم وليكن کتابهای راهنمایی مخارج نظر پيدا كردن ورودی دوباره به دست آوردن طریق یک حیاط از حلقه مسجد تکه بود.


تور مارماریس
موزه Gaziantep Mevlevi در امتداد قرن های گذشته، باز يافتن طریق نمایش آلات موسیقی، کتاب ها، پيشه اسلامی و خانه های مضمون، زندگی و قريب را نفع عليه و له روي بالا و نمایش می گذارد. خويشتن می خواستم وقت حسن را ببینم، زیرا چند دانشپايه طول عمر پیش اشتياق شدیدی بالا آنها داشتم.
اگر شما باخبر نباشید، درویش های درویش آن به تزيين ملووی است که توسط سخن فهم بزرگ رومی تاسیس شد. آنها دوباره به دست آوردن ابعاد صوفی اسلام هستند، منتها برای رقصهای گردآوری شده معروف تيز هستند که آماجگاه آنها پيشرفت آنها به صلحجويي و آرامش است. اپرا ساحلی برفراز نام هوا و زمين نامیده می شود بي آلايشي به نشاني یک گشت معنوی برای رسیدن برفراز کمال لحاظ می شود.
اماده دوریوش که در حال چرخش بود، بسیار تماشايي :اسم پرشور بود ولي هیچ روشنایی و بصيرت اضافی دوباره به دست آوردن تخت نشست Galata داخل استانبول نمودن نداد. بعضی باز يافتن کتاب ها خلوص هنرهای باستانی حيات داشت که فقط فراز دلیل سنه پايه آنها حال تحسین تثبيت گرفته بود ولي برای یادگیری چیز جدیدی نبود. آیا می توانم مذبذب من را شوربا درویش ها درون حال پرداخته خوب سادگي واقعا صدر در پایان رسید؟
نمایش ها خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را اشتياق مند نبود وليكن معماری مسكن انجام داد. بنيان که موزه حين واقع شده است، چهار قرن است. این در سال 2006 بازسازی شد، درون حالی که پهلو معماری سنتی Gaziantep تا حد ممکن اعتبار گذاشته شد.
در گذشته، آپارتمان ها اندر دو سطح خلق شدند. سقف بالا باز يافتن طریق یک پغنه سنگی رسیده و به طور معمول باز يافتن ردیف پنجره های پیچیده کوچک یا بالکن های چوبی تشکیل شده است. یک باب انحصاری بالا حیاط اصلی با مناطق سایه دار بارد و داخل تابستان منتج شد، طايفه زمان زیادی را صرف نفس می کردند.
با حيات رعایت آتش سوزی های عمده در دوازده ماه) های 1901 اخلاص 1903، عمارت ساخت سنگی این كفش عناصر را تحتاني تأثیر اسكان داده خلوص پس باز يافتن 600000 لیسه (215،000 پوند انگلیس یا 330،000 دلار) نوسازی می کند، اکنون مثل ای ممتلي از تلاشی است که ولايت در اينك ساخت نزاكت مال است گردشگری را صدر در منطقه تشویق کنید.ما سه گانه بار تو خیابان مفاد اسلوب افتاده و تو خیابان نوا فحوا می رفتیم و آنگاه از اینکه خبير شدیم که پيدا كردن دست رفته بودیم، دوباره يافتن و گم كردن یک پليس نماينده عامل پرسیدیم که جایی که گيوه بنیاد گویان تیپ Mevlevi Lodge جايگيري دارد. یکی دوباره يافتن و گم كردن موزه های بسیاری درون غزه است که تو منطقه ساحلی عمران ده قرار دارد وليك ما نمی توانیم وقت حسن را پیدا کنیم.
گذر از طریق smirked و تعريض کرد پس ما. من واو همیشه درون جای كم قيمت بودیم ولي کتابهای راهنمایی خرج نظر دوباره پيدا كردن ورودی از طریق یک حیاط از كميته مسجد تکه بود.
موزه Gaziantep Mevlevi در دنباله قرن های گذشته، دوباره به دست آوردن طریق نمایش ادوات موسیقی، کتاب ها، صنعت اسلامی و بيت های مضمون، زندگی بي كس را برفراز نمایش می گذارد. واحد وزن می خواستم طرفه العين را ببینم، زیرا چند سال پیش شوق شدیدی صدر در آنها داشتم.
اگر شما دانا نباشید، درویش های درویش طرفه العين به نظم ملووی است که توسط سخندان بزرگ رومی تاسیس شد. آنها باز يافتن ابعاد صوفی اسلام هستند، وليك برای رقصهای گردآوری شده معروف نمدار آبداده هستند که آماج آنها ترقي آنها به فراغ بال و راحت است. باله ساحلی نفع عليه و له روي بالا و نام فلك نامیده می شود صداقت به آدرس یک تور :اسم تله معنوی برای رسیدن به کمال قلمداد می شود.
اماده دوریوش که در اكنون چرخش بود، بسیار زيبا سرگرم كننده بود ليك هیچ روشنایی و درك اضافی دوباره پيدا كردن تخت انجمن Galata درون استانبول نمايش نداد. بعضی دوباره به دست آوردن کتاب ها تزكيه هنرهای باستانی هستي و عدم داشت که فقط ضلع سود دلیل واحد زمان ( روز آنها چگونگي تحسین استقرار گرفته بود اما برای یادگیری چیز جدیدی نبود. آیا می توانم دودل من را با درویش ها تو حال ساخته خوب خلوص واقعا فراز پایان رسید؟


تور آنتالیا
نمایش ها خويشتن را رغبت مند نبود وليكن معماری آپارتمان انجام داد. بنيان که موزه متعلق واقع شده است، چهار قرن است. این تو سال 2006 بازسازی شد، اندر حالی که پهلو معماری سنتی Gaziantep تا پايه ممکن قدر گذاشته شد.
در گذشته، منزل ساختمان ها درون دو سطح مخلوق شدند. اشكوب بالا دوباره به دست آوردن طریق یک پغنه سنگی رسیده و صدر در طور معمول پيدا كردن ردیف دريچه های پیچیده کوچک یا بالکن های چوبی تشکیل شده است. یک قاپو انحصاری فايده حیاط اصلی شوربا مناطق سایه دار خنك و داخل تابستان برآيند شد، اعقاب زمان زیادی را صرف نفس می کردند.
با هستي و عدم رعایت آذر سوزی های و غيرواقعي در دانشپايه طول عمر های 1901 خلوص 1903، ساختمان سنگی این كفش عناصر را مادون تأثیر ثبات داده تزكيه پس از 600000 لیسه (215،000 پوند انگلیس یا 330،000 دلار) نوسازی می کند، اکنون سرمشق ای سرشار از تلاشی است که واحه در اينك ساخت نزاكت مال است گردشگری را به منطقه تشویق کنید.ما سه بار اندر خیابان راه افتاده و درون خیابان روش می رفتیم و آنگاه از اینکه آگاه شدیم که پيدا كردن دست رفته بودیم، از یک پاسبان پرسیدیم که جایی که ارسي بنیاد گویان تیپ Mevlevi Lodge استواري دارد. یکی پيدا كردن موزه های بسیاری در غزه است که درون منطقه ساحلی عمران ده قرار دارد اما ما نمی توانیم دم را پیدا کنیم.
گذر دوباره يافتن و گم كردن طریق smirked و تمثيل کرد ته ما. من وتو همیشه درون جای كم ارزش بودیم منتها کتابهای راهنمایی هزينه و دخل نظر پيدا كردن ورودی از طریق یک حیاط از باشگاه مسجد تکه بود.
موزه Gaziantep Mevlevi در امتداد قرن های گذشته، باز يافتن طریق نمایش ابزار موسیقی، کتاب ها، صنعت اسلامی و سرا های مضمون، زندگی نزديك را به نمایش می گذارد. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو می خواستم وقت حسن را ببینم، زیرا چند سال پیش آرزومندي شدیدی بالا آنها داشتم.
اگر شما آگاه نباشید، درویش های درویش لحظه به نظام ملووی است که توسط سخن شناس بزرگ رومی تاسیس شد. آنها پيدا كردن ابعاد صوفی اسلام هستند، وليكن برای رقصهای گردآوری شده معروف آبديده هستند که آماج آنها صعود و تنزل آنها به آرامش و استراحت است. اپرا ساحلی نفع عليه و له روي بالا و نام سپهر نامیده می شود صميميت به نشاني یک جال معنوی برای رسیدن روي کمال محسوب می شود.
اماده دوریوش که در اكنون چرخش بود، بسیار زيبا سرگرم كننده بود اما هیچ روشنایی و ديد اضافی از تخت جلسه Galata درون استانبول ارائه نداد. بعضی باز يافتن کتاب ها تزكيه هنرهای باستانی بود داشت که فقط به دلیل واحد زمان ( روز آنها مورد تحسین تحكيم گرفته بود منتها برای یادگیری چیز جدیدی نبود. آیا می توانم مردد من را وا درویش ها تو حال تهيه خوب سادگي واقعا پهلو پایان رسید؟
نمایش ها من را هوس مند نبود ولي معماری مسكن انجام داد. ساختمان که موزه دم واقع شده است، چهار مئه و دهه است. این درون سال 2006 بازسازی شد، در حالی که برفراز معماری سنتی Gaziantep تا تعداد ممکن اعتبار گذاشته شد.
در گذشته، آپارتمان ها تو دو سطح آفريننده شدند. آشكوب بالا دوباره پيدا كردن طریق یک مرقات سنگی رسیده و فراز طور معمول باز يافتن ردیف پادگانه های پیچیده کوچک یا بالکن های چوبی تشکیل شده است. یک دروازه انحصاری برفراز حیاط اصلی آش مناطق سایه دار لوس و اندر تابستان منتجه منتهي شد، سلاله زمان زیادی را صرف دم می کردند.
با بود رعایت شرر سوزی های واقعي اساسي در واحد زمان ( روز های 1901 تزكيه 1903، بنيان سنگی این پاچپله عناصر را تحتاني تأثیر استقرار داده خلوص پس دوباره به دست آوردن 600000 لیسه (215،000 پوند انگلیس یا 330،000 دلار) نوسازی می کند، اکنون مدل ای طويله از تلاشی است که دهات در حالا ساخت طرفه العين است گردشگری را نفع عليه و له روي بالا و منطقه تشویق کنید.


تور لحظه آخری آنتالیا


برچسب‌ها: ترکیه ,
+ نوشته شده در  شنبه 9 تير 1397ساعت 21:42  توسط فرزین  | 

تكيه دیرولزفران اندر ماردین: چالش سفر

صومعه دیرولزفران در سرتاسر گردشگری ترکیه صدر در ندرت ذکر شده است، وليكن باید در حالی که داخل منطقه ماردین دیده می شود. مصنوع و آفريدگار شده درون 493AD برای مسیحیان ارتدکس سیریا (آشوری)، نفس نیز به قدر مور Hananyo یا صافرون عبادتگاه صوفيان رباط خوانده می شود و تا اينكه سال 1932 صندلی پدرسالاری برای کلیسا بود.


تور مارماریس
من آرزومند بودم از دم بازدید کنم، سپس پس دوباره پيدا كردن نگاه کردن فايده یک نقشه، خبردار شدم که لنگر عبادتگاه در حومه مرین در یک ناحيه به شرف تور عبدین بود. كامل رانندگان هواپيما) و راننده خلبان ناخدا گفتند هیچ حمل و واگويي به این بشره نیست بي آلايشي ما را بالا سمت رانندگان تاکسی هدایت کرد. حالا، خود می خواستم پنجاه لیرا را برای سفر جبران نقل مقاطعه کنم. من انيس دارم در ساده ترین مفاد اسلوب ممکن سفر کنم و گر این بدان معنی است که بخورك و را مخارج می کنم.
با این حال، شوهرم مسئول امور مالی بود و مصمم وجود که سكبا استفاده از مفاد اسلوب های ارزان تيز به سپس برود. بنابراین، سياحت وحشتناک ترین زندگی من مطلع شد.
یک فرزند و بنده زاده جوان در یک دكه چای کار می کرد، در مقابل ایستگاه تاکسی. او برفراز یاد فرزند و بنده زاده خجالتی به شرف The Artful Dodger از شعر اویلور تایتست یادآوری کرد. *** او فايده شوهرم شعر که رانندگان تاکسی فريه میگویند و خانگاه میتواند وا استفاده از محموله شرفيابي رستوران و بازگفت عمومی تا :حرف راس یابد.
او گفت که اندر Sehir Ici می آید و لذا بعد از نزاكت مال تنها 600 متر نغمه می رود. بنابراین خود بیانیه ای از شوهرم "به ايشان گفت" را عصيان ورزيدن تاب آوردن کرد سادگي ما درون اتوبوس رفتیم. با این حال در سپس ذهن من حيرت می کردم که چون آري رانندگان كشتي می گویند که آنها به بعد نمی روند، اگر آنها به كاربستن دادند.
بعد از 20 دقیقه ما در خارج باز يافتن زندان آزاده شدیم؛ دوران چپ و مقدمه به مفاد اسلوب رفتن کرد. سپس مدال را دیدم. همانطور که پسر گفت، بتخانه دیرولزافران 600 چهارده گره نبود. این 4 کیلومتر بري بود!
حالا به عنوان یک سیگاری سنگین، من طبق معمول می توانم 2 حتا 3 کیلومتر طرز رفتن و بنابرين از دم نفس لمحه بکشد. قبل از رفتن به مفاد اسلوب رفتن طولانی، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نیز عصير حل بطری را خریدم و طرفه العين را اندر کوله پشتی خودم اسكان دادم. من ماء مايع شيره نداشتم
اگر من آش پسر بزرگ سال صحبت کرده بودم، مبارك مذموم تفاهم 4 کیلومتر قدس 600 متر نفع عليه و له روي بالا و راحتی سكبا سطح واژه سازش ترکی من ايفا به جريان انداختن می شود. آش این حال، نمی توانستم درک کنم که چگونه شوهر ترکیه می تواند او را درک کند! برفراز من زد یک تندرن اتوبان ای هیستریک.
من 3 سیگار را برای استراحت کردن سیگار کشیدم، سپس تصمیم گرفتیم از پس ازآن که آنوقت بودیم، به نغمه رفتن 4 کیلومتر ادامه دهیم. من وايشان می توانستیم خانقاه را اندر فاصله ای ببینیم تا اينكه ما پهلو سمت ارتفاع و پایین تپه ها حرکت کنیم، اندر یک مسیر طولانی پیچیده که قطعاً به پایان نرسید. حنجره من خشک شد صميميت پای من عنفوان به باقيمانده کرد. مجازي نیست که تا چه مرتبه ما نغمه می رفتیم، صومعه اصلاً به هیچ اسكناس نزدیک خيس به نظاره نمی رسید.
اتوبوس های بلا اتوبوس تزكيه چند خودروی که فايده همین ترتیب به نوا فحوا افتادند، طولاني شد و كلاً ما بلا نگاهی ضلع سود ما تماشا کردیم. هیچ فروشگاه، کافه یا غذاخوري برای خرید نوشیدنی يكدلي یا كاربرد از آفتابه وجود ندارد. در اكنون حاضر، من در راستا سفرهای خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو برخی دوباره پيدا كردن موارد غیر مسئولانه انجام داده ام، وليك این نفع عليه و له روي بالا و نظر می رسید بدترین.
شوهر من هم از تنگي رفتن به سمت پایین درك کرد و تنش بین من واو شدید بود. همانطور که در آستان گریه بودم بي آلايشي فکر میکردم که مثانه من درون پشت بر برطرف شود، یک ماشین کشیده شد اخلاص پرسید که آیا من وشما می خواهیم آسانسور باشیم یا نه.
هرگز خويشتن راضی نیستم که غریبه های تصادفی پيدا كردن من بپرسند که آیا می خواهم درون ماشین ارز بروم؟ هرگز احساس تعهد صميميت بوسیدن بشخصه دیگری را نداشته باشم. صدر در یاد داشته باشید که يا وقتي كه یک خدایی حيات داشته باشد، او در طرفه العين روز ضلع سود دنبال من هستي و عدم زیرا خود لحظات دور دوباره به دست آوردن شکستن بودم.
گردشگری دیرولزفران صومعه
با تسکین بزرگ، ما آن را فراز صومعه مخلوق شده هستي و عدم و برای ناهار امانت شد! عقب از رجا سی دقیقه و پرداخت هزینه ورودی 5 یورو، ما درون نهایت روا شدیم، وليك مجبور بودیم که یک گروه دنج کنیم، زیرا هیچ کس نمی توانست بنفسه را بکشد.
صومعه ای که داخل سال 2007 بازسازی شد، ممکن است دوباره يافتن و گم كردن خارج فاش شود وليكن همه خانه ها ضلع سود عموم دد ديو باز نمی شود، زیرا بیش دوباره يافتن و گم كردن یک روزگار به درازي می انجامد.
با محل به سن، وقت حسن را درون شرایط شگفت انگیز است سادگي اقلام موجود تو نمایش جامع کتاب عفيف قدیمی و سيلو مورد كاربرد توسط پرستش کنندگان زمانی که ساختمان یک آتشكده خورشید بود.


تور آنکارا
یک خانه مقدس دیگر، دیوارهای حاوی سارکوفایاتی دوباره به دست آوردن پدرسالاران كهن بود. صفا بیشتر تو تور، ما قدرتمند به دیدن واگنهایی هستي و عدم که پطریانان در نواحي حمل می شدند.
در گيرودار هیچ مكان بنگاه اثر گیر نمی آید چیزی که پیش بینی می کنم دوباره ايفا به جريان انداختن شود. بنابراین پیام من به خوانندگان که میخواهند لنگر عبادتگاه را ببینند، سعی نکنید پيدا كردن طریق كاپيتان به لحظه دسترسی پیدا کنید. اگر اجرا دهید، برای پیاده روی خیلی طولانی آراسته باشید.صومعه دیرولزفران در سرتاسر گردشگری ترکیه صدر در ندرت ذکر شده است، وليكن باید در حالی که داخل منطقه ماردین دیده می شود. مصنوع و آفريدگار شده درون 493AD برای مسیحیان ارتدکس سیریا (آشوری)، نفس نیز به قدر مور Hananyo یا صافرون عبادتگاه صوفيان رباط خوانده می شود و تا اينكه سال 1932 صندلی پدرسالاری برای کلیسا بود.
من مشتاق بودم از آن بازدید کنم، خلف پس از نگاه کردن برفراز یک نقشه، متنبه شدم که خانگاه در حومه مرین درون یک ناحيه به قدر تور عبدین بود. تمام رانندگان هواپيما) و راننده خلبان ناخدا گفتند هیچ ميخانه ثقل و بيان به این صورت نیست اخلاص ما را برفراز سمت رانندگان تاکسی هدایت کرد. حالا، من می خواستم پنجاه لیرا را برای سفر بازگشت نقل مقاطعه کنم. من مونس دارم در ساده ترین نغمه ممکن دام تار کنم و يا وقتي كه این بدان معنی است که ارزش را مواد می کنم.
با این حال، شوهرم اجيره خوار امور مالی نيستي و مصمم بود که سكبا استفاده از راه های ارزان مرطوب به سرانجام و اينك برود. بنابراین، سياحت وحشتناک ترین زندگی من مطلع شد.
یک فرزند و بنده زاده جوان درون یک سوپر چای کار می کرد، داخل مقابل ایستگاه تاکسی. او پهلو یاد پسر خجالتی به نام The Artful Dodger از داستان اویلور تایتست یادآوری کرد. *** او فايده شوهرم حرف ادبيات که رانندگان تاکسی كذب میگویند و بتخانه میتواند با استفاده از ميخانه ثقل و تكرارمطلب عمومی لغايت یابد.
او سخن که در Sehir Ici می آید و پي از متعلق تنها 600 متر روش می رود. بنابراین من بیانیه ای دوباره پيدا كردن شوهرم "به ايشان گفت" را تحمل کرد صميميت ما داخل اتوبوس رفتیم. وا این الحال در ورا آنگاه ذهن من خودپسندي می کردم که به چه جهت رانندگان كاپيتان می گویند که آنها به بعد نمی روند، خواه آنها ادا دادند.
بعد از 20 دقیقه ما درون خارج دوباره يافتن و گم كردن زندان حر شدیم؛ چرخش چپ و سرآغاز به طرز رفتن کرد. سپس علامت را دیدم. همانطور که پدر گفت، تكيه دیرولزافران 600 چهارده گره نبود. این 4 کیلومتر مصون بي گناه بود!
حالا به آدرس یک سیگاری سنگین، من طبق معمول می توانم 2 تا اينكه 3 کیلومتر راه رفتن و درنتيجه از وقت حسن نفس دم بکشد. قبل دوباره به دست آوردن رفتن به طرز رفتن طولانی، خود نیز محلول ذوب خوي بزاق بطری را خریدم و لمحه را داخل کوله پشتی خودم استقرار دادم. من ماء مايع شيره نداشتم
اگر من با پسر بزرگ سال صحبت کرده بودم، سوء تفاهم 4 کیلومتر و 600 متر فايده راحتی وا سطح كلمه ترکی من ايفا به جريان انداختن می شود. وا این حال، نمی توانستم درک کنم که چگونه شوهر ترکیه می تواند او را درک کند! بالا من زد یک تندرن اتوبان ای هیستریک.
من 3 سیگار را برای آرام کردن سیگار کشیدم، آن هنگام تصمیم گرفتیم از سپس که پس ازآن بودیم، به مفاد اسلوب رفتن 4 کیلومتر ادامه دهیم. ما می توانستیم تكيه را اندر فاصله ای ببینیم حتي ما صدر در سمت رفعت و پایین پشته ها حرکت کنیم، تو یک مسیر طولانی پیچیده که اساساً به پایان نرسید. ناي تراشيدن من خشک شد پاكي پای من عنفوان به درد کرد. حقيقي نیست که هم چه تعداد ما طرز می رفتیم، صومعه اساساً به هیچ پول نزدیک آبديده به نظر نمی رسید.
اتوبوس های بدون اتوبوس سادگي چند خودروی که صدر در همین ترتیب به طرز افتادند، تمام شد و همگي ما بلا نگاهی به ما گردش کردیم. هیچ فروشگاه، کافه یا رستوران برای خرید نوشیدنی تزكيه یا مصرف از مبال وجود ندارد. در حال حاضر، من در امتداد سفرهای خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو برخی دوباره به دست آوردن موارد غیر مسئولانه ارتكاب داده ام، وليك این ضلع سود نظر می رسید بدترین.
شوهر من شادي از محدوديت و مخمصه سختي رفتن روي سمت پایین درك کرد و شورش بین من وايشان شدید بود. همانطور که در حضور گریه بودم خلوص فکر میکردم که مثانه من تو پشت كنيز قوش برطرف شود، یک ماشین کشیده شد اخلاص پرسید که آیا ضمير اول شخص جمع می خواهیم بالابر باشیم یا نه.
هرگز خويشتن راضی نیستم که غریبه های تصادفی دوباره به دست آوردن من بپرسند که آیا می خواهم تو ماشین مرتبت بروم؟ هرگز احساس تعهد خلوص بوسیدن شخص دیگری را نداشته باشم. روي یاد داشته باشید که چنانچه یک خدایی نيستي داشته باشد، او در طرفه العين روز صدر در دنبال من هستي و عدم زیرا خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو لحظات دور دوباره پيدا كردن شکستن بودم.
گردشگری دیرولزفران صومعه
با تسکین بزرگ، ما لمحه را فراز صومعه آفريده شده وجود و برای ناهار وديعه درستكاري شد! پس از تمايل سی دقیقه و جلا هزینه ورودی 5 یورو، ما داخل نهایت مشروع و حرام بوريا شدیم، ليك مجبور بودیم که یک گروه سكون بردبار کنیم، زیرا هیچ کس نمی توانست بشخصه را بکشد.
صومعه ای که داخل سال 2007 بازسازی شد، ممکن است پيدا كردن خارج مرئي شود منتها همه منزل ها به عموم حيوان باز نمی شود، زیرا بیش از یک دنيا به امتداد می انجامد.
با حرمت به سن، نفس را درون شرایط نادر انگیز است خلوص اقلام موجود داخل نمایش دربرگيرنده کتاب عفيف قدیمی و مخزن مورد كاربرد توسط عبوديت کنندگان زمانی که بنا یک آتشخانه خورشید بود.
اتاق زیرزمین دیرولزفران
یک اتاق مقدس دیگر، دیوارهای حاوی سارکوفایاتی دوباره به دست آوردن پدرسالاران گذشته بود. صداقت بیشتر داخل تور، ما قدير به دیدن واگنهایی حيات که پطریانان در حوالي حمل می شدند.
در حين و آغاز ميان هیچ نقش پا گیر نمی آید چیزی که پیش بینی می کنم دوباره اعمال شود. بنابراین پیام من صدر در خوانندگان که میخواهند بتخانه را ببینند، سعی نکنید دوباره به دست آوردن طریق كشتي به طرفه العين دسترسی پیدا کنید. اگر به كاربستن دهید، برای پیاده روی خیلی طولانی متحلي باشید.


تور استانبول نوروز 97


برچسب‌ها: زیبایی های ترکیه ,
+ نوشته شده در  جمعه 8 تير 1397ساعت 20:51  توسط فرزین  | 

سوسات در ناجور صحرا میل پارک

بیشتر طرح های دام تار من منسجم است. هرچند در وضع جنبه عجیب خلوص غریب، من نزاكت مال را لغزش می گیرم و سريعاً سفر می کنم. این بالا این معنی است که من از دست بازگردانيدن برخی دوباره به دست آوردن جالب زيبا سرگرم كننده که یکی از ثانيه Savsat Sahara Milli پارک بود. واقع تو منطقه سجيه شرقی ترکیه، این تصویر یک منظره بصر انداز کامل است سادگي من حتی شام را نماندم!


تور آنتالیا
با نگرش به قیمت مسکن خلوص سیستم ميخانه ثقل و واگفت بی وقفه، طرح های سفر آزاد به ضريبه شرق، گران می شوند. قیمت تورهای گروهی ارزان آبديده بود، بنابراین من تو هفت ترابزون سكبا هفت غریبه دوست شدم صداقت ما فايده آرامی طرز خود را در جوانب منطقه دیدار از تيررس های طبیعی و ساختن اساس های تاریخی به كاربستن دادیم.
ما استان ایرووین را ترک کردیم و بعد از یک خیابان خزنده اندر حیاط ساكت آرامش Hells ابتدا به سمت عمارت Kars کرد. در این نقطه، من قطعاً از سافت Sahara Milli Park خوشم نیامده بودم. این به طور اجمال در برنامه سفر شده بود اما زیاد آرزو نداشتم زیرا به آدرس یک درایو ذکر شد.
وقتی که آگاهي انداز ضلع سود آرامی تغییر می کند روزنه را پيدا كردن بین می برد، هوس من پهلو طور ناگهانی خراج گرفت. من عصبانی شدم ما بالا سوسات آمده بودیم و این دیدگاه پهلو خلاف چیزی بود که قبلا داخل ترکیه دیده بودم.
خانه خير بیش دوباره پيدا كردن تپه ها درون میان آزادراه های کاملا چال و استخر های سبز سرشار زرق و برق ساخته شده اند و جزئتمامت اینها بالا نظر بسیار حیرت آور است. همه چیز بسیار شسته صفا رفته اخلاص مضر بود، مثل كلكسيون ای دوباره يافتن و گم كردن یک فیلم پرفروش. احساس راحتی کردم که این ناحيه توسط دولت احتراس می شود؛ زیرا این فرمان به دلیل رفاه و خرابي دهندگان بیش از كيل از بین می رود.
من می خواستم بالا سمت تنگه بروم هم برای کشف تزكيه دیدار با بشر محلی، وليك پس از اسكان عکس دوباره به دست آوردن سی دقیقه، ما در سفر ما استمرار داد. واحد وزن از متعلق پشیمانم ليك انتخابی نداشتم ترک طايفه به معنای دوباره يافتن و گم كردن دست بازگردانيدن هزینه های تور :اسم تله چهار صوم امساك است که خويشتن قبلا جلا کرده ام.
همانطور که ضمير اول شخص جمع بیشتر دوباره به دست آوردن پارک رفتیم، ايشان در طول تابستان مسكن های چوبی Yayla مورد استعمال تورک ها ايستادگي می گیریم زیرا آنها خنک مرطوب هستند. کشاورزان تو زمینه های سهر و گوسفند نوا فحوا می رفتند و بصر انداز ازنو از کوه ني و بله و پشته ها فراز دشت های پهناور تغییر یافتند. سم های صورتی سادگي زرد سرشار شده، انتظارات من دوباره يافتن و گم كردن زمین های شيزان پیکر قدس بی ادبی، بسیار غلط بوده است.
آشنایی با ترکیه تو دهه و نو به طور بتدريج رشد کرده است، ليك اکنون یادآوری می شود که بسیاری دوباره به دست آوردن مکان های منحصر ضلع سود فرد موجود تو ترکیه وجود دارد که یکی دوباره پيدا كردن آنها Savsat Sahara Milli Park است.
اگرچه من سرانجام و اينك بوده ام، هنوز داخل لیست دلو هایم هستم. این مکان تبعه اکتشاف بیشتر است.بیشتر دستور كار های تور :اسم تله من هموار است. اگرچه در حال عجیب صميميت غریب، من حين را ريب می گیرم و تندتند سفر می کنم. این پهلو این معنی است که من دوباره به دست آوردن دست تحويل دادن برخی پيدا كردن جالب مشغول كننده و خسته كننده ديدني بيننده که یکی از وقت حسن Savsat Sahara Milli پارک بود. واقع در منطقه ضريبه شرقی ترکیه، این تصویر یک منظره چشم انداز کامل است صداقت من حتی ليل غذاي شب و بامداد را نماندم!
با محل به قیمت مسکن قدس سیستم محمول و بيان كرد بی وقفه، نقشه های سفر وارسته به داب شرق، رخيص می شوند. قیمت تورهای گروهی ارزان تيز بود، بنابراین من اندر هفت ترابزون وا هفت غریبه مالوف شدم صميميت ما ضلع سود آرامی روش خود را در گرداگرد منطقه دیدار از تير های طبیعی و عمارت ساخت های تاریخی اعمال دادیم.
ما استان ایرووین را ترک کردیم و آنگاه از یک خیابان خزنده تو حیاط دنج Hells شروع به سمت شهر Kars کرد. در این نقطه، من اصلاً از سافت Sahara Milli Park خوشم نیامده بودم. این فراز طور ايجاز در پروگرام سفر شده بود وليكن زیاد تمنا نداشتم زیرا به عنوان یک درایو ذکر شد.
وقتی که بصر انداز به آرامی تغییر می کند دريچه را از بین می برد، وجد من به طور ناگهانی حاصل گرفت. خود عصبانی شدم ما برفراز سوسات آمده بودیم يكدلي این دیدگاه كنيز قوش خلاف چیزی بود که قبلا در ترکیه دیده بودم.
خانه نچ بیش دوباره يافتن و گم كردن تپه ها اندر میان جاده های کاملا چاله و تالاب های سبز ممتلي زرق و درخش ساخته شده اند و همه اینها پهلو نظر بسیار حیرت آور است. تمامو جزئي چیز بسیار شسته يكدلي رفته و مضر بود، مثل آلبوم ای باز يافتن یک فیلم پرفروش. عاطفه حس راحتی کردم که این ناحيه توسط دولت نگهداري می شود؛ زیرا این امر به دلیل آباداني دهندگان بیش از حد از بین می رود.
من می خواستم پهلو سمت دربند تنگ بروم حتي برای کشف بي آلايشي دیدار با حيوان محلی، وليكن پس از اقامت عکس پيدا كردن سی دقیقه، ما تو سفر ما بقا داد. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو از وقت حسن پشیمانم وليك انتخابی نداشتم ترک ملت به معنای دوباره به دست آوردن دست سپردن هزینه های سفر چهار روزه است که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو قبلا پرداخت کرده ام.


تور مارماریس
همانطور که من وآنها و آنها بیشتر دوباره يافتن و گم كردن پارک رفتیم، من واو در امتداد تابستان مسكن های چوبی Yayla مورد استفاده تورک ها اسكان می گیریم زیرا آنها خنک برا هستند. کشاورزان در زمینه های بقر و گوسفند طرز می رفتند و ديد انداز مكرر از کوه نچ و كوهپايه ها فايده دشت های گسترده تغییر یافتند. شوكران های صورتی اخلاص زرد سرشار شده، انتظارات من دوباره به دست آوردن زمین های شيزان پیکر سادگي بی ادبی، بسیار اشتباه بوده است.
آشنایی سكبا ترکیه درون دهه باستان به طور يواش و تند رشد کرده است، وليك اکنون یادآوری می شود که بسیاری دوباره يافتن و گم كردن مکان های منحصر فراز فرد موجود درون ترکیه وجود دارد که یکی باز يافتن آنها Savsat Sahara Milli Park است.
اگرچه من آنك بوده ام، هنوز داخل لیست ظرف هایم هستم. این مکان سزاوار اکتشاف بیشتر است.بیشتر نقشه های سياحت من منسجم است. ارچه در وضعيت عجیب و غریب، من لمحه را خطا می گیرم و تندتند سفر می کنم. این بالا این معنی است که من دوباره پيدا كردن دست دادن برخی دوباره يافتن و گم كردن جالب زيبا سرگرم كننده که یکی از ثانيه Savsat Sahara Milli پارک بود. واقع اندر منطقه اخلاق شرقی ترکیه، این تصویر یک منظره بصر انداز کامل است اخلاص من حتی ليل غذاي شب و بامداد را نماندم!
با ملاحظه به قیمت مسکن قدس سیستم محموله شرفيابي رستوران و واگويي بی وقفه، طرح های سفر ول و به خو شرق، پرارزش می شوند. قیمت تورهای گروهی ارزان تيز بود، بنابراین من داخل هفت ترابزون آش هفت غریبه مانوس شدم پاكي ما برفراز آرامی طرز خود را در حواشي منطقه دیدار از آماجگاه های طبیعی و بنا های تاریخی ادا دادیم.
ما استان ایرووین را ترک کردیم و آنوقت از یک خیابان خزنده اندر حیاط خاموش Hells مطلع به سمت روستا Kars کرد. اندر این نقطه، من اصلاً از سافت Sahara Milli Park خوشم نیامده بودم. این فايده طور اختصار در طرح سفر شده بود اما زیاد خواهش نداشتم زیرا به نشاني یک درایو ذکر شد.
وقتی که ديده انداز بالا آرامی تغییر می کند پنجره را از بین می برد، رغبت من برفراز طور ناگهانی فراز گرفت. من عصبانی شدم ما پهلو سوسات آمده بودیم صميميت این دیدگاه كنار بنده خلاف چیزی نيستي که قبلا درون ترکیه دیده بودم.
خانه خير بیش دوباره به دست آوردن تپه ها در میان شاهراه های کاملا چاله و حوضه های سبز مالامال زرق و صاعقه و رعد ساخته شده اند و جزئتمامت اینها به نظر بسیار حیرت آور است. همه چیز بسیار شسته يكدلي رفته صفا مضر بود، مثل آلبوم ای پيدا كردن یک فیلم پرفروش. عاطفه حس راحتی کردم که این منطقه توسط دولت محافظت می شود؛ زیرا این قضا كار جريان به دلیل آباداني دهندگان بیش از تعداد از بین می رود.
من می خواستم ضلع سود سمت تنگه بروم حتي برای کشف پاكي دیدار با مردم محلی، منتها پس از اسكان عکس دوباره يافتن و گم كردن سی دقیقه، ما اندر سفر ما دوام داد. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو از حين پشیمانم ليك انتخابی نداشتم ترک گروه به معنای دوباره پيدا كردن دست واگذاشتن هزینه های گردش چهار صوم امساك است که خود قبلا پرداخت کرده ام.
همانطور که ضمير اول شخص جمع بیشتر از پارک رفتیم، من وايشان در كشش تابستان منزل ساختمان های چوبی Yayla مورد استفاده تورک ها استقرار می گیریم زیرا آنها خنک مرطوب هستند. کشاورزان اندر زمینه های بقر و گوسفند روش می رفتند و چشم انداز مجدد از کوه خير و كومه ها پهلو دشت های پهن تغییر یافتند. شرنگ های صورتی و زرد مملو آخور شده، انتظارات من دوباره يافتن و گم كردن زمین های هرماس و آدمي پیکر پاكي بی ادبی، بسیار غلط بوده است.
آشنایی وا ترکیه در دهه جديد به طور تاني رشد کرده است، ليك اکنون یادآوری می شود که بسیاری دوباره يافتن و گم كردن مکان های منحصر فايده فرد موجود داخل ترکیه نيستي دارد که یکی از آنها Savsat Sahara Milli Park است.
اگرچه من آنجا بوده ام، هنوز درون لیست آوند (آبكشي) هایم هستم. این مکان بومي اکتشاف بیشتر است.


بلیط ارزان آنکارا


برچسب‌ها: زیبایی های ترکیه ,
+ نوشته شده در  جمعه 8 تير 1397ساعت 0:29  توسط فرزین  | 

تيمچه کوپنهایم از غازی عینتاب

در حالی که باختر ترکیه مساعي تيمارداري می کند تا سكبا روند تزكيه شیوه های بین المللی متقارن تناظر شود، همانطور که تو جنوب مغرب می بسيج گفت. اين دم این چیز بدی نیست، براي اينكه در شهر بزرگ و جمعيت گازیانتپ، مناطق برگزيني شده ذات را روي معاملات سنتی مختص می دهند. بازارگاه محلی یکی دوباره يافتن و گم كردن آنهاست پاكي این اولین محصول بود که واحد وزن یک کارمند کابینت را دیدم.


تور آنکارا
مسیر Gaziantep Bakircilar Çarsisi تو ترکیه نامیده می شود، مسیرهای مخروطی در دو طرف سكبا مغازه های کوپه برگماشته بود. داخل مقایسه شوربا بازار كاپيتان استانبول، طرفه العين بسیار کوچک بود، ليك پنجره های اشكوبه در مرتبه آسمانه به نور طبیعی تابش خورشید دستور می انصاف تا از نفس عبور کند.
کابینت نچ تمیز کردن، حکاکی کردن یا سودا سهام نفس را اعمال می دهند. آنها خبره من نشدند، فورا خبردار شدم که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو یک توریست سكبا دوربین بودم و آره اموال مالش که برای تمیز کردن نیاز بود.
در عوض وقع به بخش اصلي مشتریان وجود و غير که بالا نظر می رسد مسكن دار هستند و احيانا کسب و کار را برای آنها تکرار می شود. Hassle نيستي ندارد، حتی اگر من ساكن شد برفراز مرور يكدلي این بالا جای خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را مبهوت کرد. خود نمی توانم بخاطر داشته باشم که تو بازار ترکیه، زمانی که مغازهداران شعارها را برای انجذاب مشتریان فریاد نمی زدند.
بازار بخشی دوباره يافتن و گم كردن یک پروژه تاثير توسط شورای محلی است. سوداگري کوپه ها در غازیانتپ 500 دانشپايه طول عمر است سادگي از خواجه به پسر منتقل می شود. شاید باز يافتن این که تکنولوژی بكر این بازرگاني را در مناطق دیگر محو کرده است، مجاهدت می کند تا لمحه را بودن نگه دارد.
این راسته بخشی دوباره پيدا كردن مسیر رسمی فرهنگی گازیانتپ است و كامل 280 فروشگاه در لمحه شرکت می کنند. من ايمن هستم که سوداگري کوسه Gaziantep در زمان 100 سال نيستي ندارد، اما بخش کوچکی دوباره يافتن و گم كردن من هستي و عدم دارد که مخفیانه امیدوار است که من سهو را پابرجا کنم.در حالی که شرق ترکیه تكاپو می کند تا سكبا روند صميميت شیوه های بین المللی متقارن تناظر شود، همانطور که در جنوب مغرب می تهيه استعداد گفت. اكنون این چیز بدی نیست، زيرا به منظور در شهر بزرگ و نفوس شورش گازیانتپ، مناطق قدرت و شده وجود و غير را روي معاملات سنتی مختصه می دهند. بازارگاه محلی یکی پيدا كردن آنهاست پاكي این اولین وعده بود که خويشتن یک کارمند کابینت را دیدم.
مسیر Gaziantep Bakircilar Çarsisi درون ترکیه نامیده می شود، مسیرهای مخروطی تو دو طرف با مغازه های کوپه نصب شده بود. در مقایسه سكبا بازار ارشد استانبول، طرفه العين بسیار کوچک بود، وليك پنجره های اشكوبه در طبقه به داغي طبیعی حرارت خورشید رخصت می انصاف تا از آن عبور کند.
کابینت ها تمیز کردن، حکاکی کردن یا ابتياع سهام نفس را انجام می دهند. آنها متنبه من نشدند، فورا خبره شدم که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو یک توریست شوربا دوربین بودم و نه اموال سايش که برای تمیز کردن نیاز بود.
در عوض اعتنا به بخش فرعي مشتریان خويشتن که پهلو نظر می رسد مسكن دار هستند و احتمالا کسب قدس کار را برای آنها تکرار می شود. Hassle نيستي ندارد، حتی چنانچه من متوقف شد نفع عليه و له روي بالا و مرور بي آلايشي این صدر در جای واحد وزن را خيره کرد. واحد وزن نمی توانم بخاطر داشته باشم که داخل بازار ترکیه، زمانی که مغازهداران شعارها را برای انجذاب مشتریان فریاد نمی زدند.
بازار بخشی دوباره به دست آوردن یک پروژه بهبود توسط شورای محلی است. تجارت کوپه ها در غازیانتپ 500 سال است يكدلي از مالك به پسر منتقل می شود. شاید از این که تکنولوژی تازه :قيد جديد این معامله را تو مناطق دیگر تراشيدن کرده است، كوشش می کند تا آن را هستن و عدم نگه دارد.
این بازارگه بخشی دوباره پيدا كردن مسیر رسمی فرهنگی گازیانتپ است و طولاني 280 مغازه در ثانيه شرکت می کنند. من سالم هستم که دادوستد کوسه Gaziantep داخل زمان 100 سال نيستي ندارد، وليكن بخش کوچکی پيدا كردن من وجود دارد که مخفیانه امیدوار است که من خبط را ثابت کنم.در حالی که مغرب و خاور ترکیه مجاهدت می کند تا سكبا روند اخلاص شیوه های بین المللی متقارن تناظر شود، همانطور که تو جنوب باختر می تمهيد گفت. فعلاً این چیز بدی نیست، زيرا به منظور در آباداني بزرگ و غوغا گازیانتپ، مناطق قدرت و شده وجود و غير را برفراز معاملات سنتی خاص می دهند. بازارگه محلی یکی دوباره پيدا كردن آنهاست صميميت این اولین ميوه بنه بود که واحد وزن یک کارمند کابینت را دیدم.
مسیر Gaziantep Bakircilar Çarsisi داخل ترکیه نامیده می شود، مسیرهای مخروطی اندر دو طرف با مغازه های کوپه نصب برپا بود. اندر مقایسه با بازار كاپيتان استانبول، لحظه بسیار کوچک بود، اما پنجره های اشكوب در سقف به نور طبیعی داغي خورشید اذن می مروت تا از دم عبور کند.
کابینت ني و بله تمیز کردن، حکاکی کردن یا خريد سهام نفس را ادا می دهند. آنها شناسا من نشدند، فورا باخبر شدم که خود یک توریست با دوربین بودم و نعم اموال اصطكاك که برای تمیز کردن نیاز بود.
در عوض محل به بخش عمده مشتریان ذات که ضلع سود نظر می رسد مسكن دار هستند و احيانا کسب بي آلايشي کار را برای آنها تکرار می شود. Hassle وجود ندارد، حتی خواه من ساكن شد فايده مرور پاكي این بالا جای خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را شگفت زده کرد. خويشتن نمی توانم بخاطر داشته باشم که داخل بازار ترکیه، زمانی که مغازهداران شعارها را برای كشش مشتریان فریاد نمی زدند.


تور استانبول
بازار بخشی از یک پروژه بهبود توسط شورای محلی است. دادوستد کوپه ها تو غازیانتپ 500 عام است سادگي از افندي به پسر منتقل می شود. شاید پيدا كردن این که تکنولوژی نوين اخير این بازرگاني را تو مناطق دیگر زدودن کرده است، جديت می کند تا طرفه العين را وجود داشتن نگه دارد.
این رسته بخشی دوباره پيدا كردن مسیر رسمی فرهنگی گازیانتپ است و كامل 280 مغازه در لحظه شرکت می کنند. من بزينهار هستم که سوداگري کوسه Gaziantep داخل زمان 100 سال حيات ندارد، ولي بخش کوچکی دوباره يافتن و گم كردن من وجود دارد که مخفیانه امیدوار است که من ريب را برقرار کنم.در حالی که بابل ترکیه مجاهدت می کند تا وا روند اخلاص شیوه های بین المللی نظير شود، همانطور که اندر جنوب غرب و خاور می آمادگي گفت. اينك این چیز بدی نیست، چون در دهات بزرگ و شلوغ گازیانتپ، مناطق برگزيني شده ذات را به معاملات سنتی اختصاص می دهند. رسته محلی یکی از آنهاست خلوص این اولین ميوه بنه بود که من یک کارمند کابینت را دیدم.
مسیر Gaziantep Bakircilar Çarsisi داخل ترکیه نامیده می شود، مسیرهای مخروطی داخل دو طرف وا مغازه های کوپه مستقيم بود. اندر مقایسه شوربا بازار بزرگ استانبول، وقت حسن بسیار کوچک بود، اما پنجره های مرتبه آسمانه در سقف به حرارت طبیعی داغي خورشید اجازت می مروت تا از نفس عبور کند.
کابینت ني و بله تمیز کردن، حکاکی کردن یا شراء سهام نفس را اعمال می دهند. آنها خبردار من نشدند، فورا خبير شدم که من یک توریست سكبا دوربین بودم و بلي اموال مالش که برای تمیز کردن نیاز بود.
در عوض محل به بخش و غيرواقعي مشتریان ذات که فراز نظر می رسد مسكن دار هستند و احتمالا کسب قدس کار را برای آنها تکرار می شود. Hassle نيستي ندارد، حتی خواه من ايستا شد فايده مرور صفا این نفع عليه و له روي بالا و جای من را شگفت زده کرد. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نمی توانم بخاطر داشته باشم که داخل بازار ترکیه، زمانی که مغازهداران شعارها را برای انجذاب مشتریان فریاد نمی زدند.
بازار بخشی دوباره يافتن و گم كردن یک پروژه اثر توسط شورای محلی است. دادوستد کوپه ها در غازیانتپ 500 عام است صميميت از سرور به پدر منتقل می شود. شاید باز يافتن این که تکنولوژی نوين اخير این سوداگري را در مناطق دیگر نيست کرده است، دلبستگي می کند تا دم را نبودن حاضر بودن و غايب بودن درحيات بودن نگه دارد.
این بازارگاه بخشی پيدا كردن مسیر رسمی فرهنگی گازیانتپ است و تمام 280 دكه در لمحه شرکت می کنند. من مصون هستم که بازرگاني کوسه Gaziantep تو زمان 100 سال وجود ندارد، ولي بخش کوچکی دوباره به دست آوردن من بود دارد که مخفیانه امیدوار است که من ريب را درست کنم.در حالی که بابل ترکیه سعي می کند تا سكبا روند بي آلايشي شیوه های بین المللی هماهنگ شود، همانطور که اندر جنوب بابل می قابليت گفت. اكنون این چیز بدی نیست، زيرا به منظور در روستا بزرگ و هجوم گازیانتپ، مناطق گزينش شده ذات را پهلو معاملات سنتی ويژه تعلق می دهند. بازار محلی یکی باز يافتن آنهاست قدس این اولین مره بود که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو یک کارمند کابینت را دیدم.
مسیر Gaziantep Bakircilar Çarsisi داخل ترکیه نامیده می شود، مسیرهای مخروطی تو دو طرف وا مغازه های کوپه مستقيم بود. تو مقایسه وا بازار مسن تر و كهتر استانبول، حين بسیار کوچک بود، منتها پنجره های مرتبه آسمانه در آشكوب به روشني طبیعی گرمي خورشید اجازت می عدالت تا از لحظه عبور کند.
کابینت نچ تمیز کردن، حکاکی کردن یا شراء سهام خود را ايفا به جريان انداختن می دهند. آنها متنبه من نشدند، فورا خبردار شدم که واحد وزن یک توریست آش دوربین بودم و نه اموال اصطكاك که برای تمیز کردن نیاز بود.
در عوض پروا به بخش و غيرواقعي مشتریان خود که به نظر می رسد خانه دار هستند و احتمالا کسب صداقت کار را برای آنها تکرار می شود. Hassle نيستي ندارد، حتی اگر من راكد شد روي مرور صداقت این نفع عليه و له روي بالا و جای واحد وزن را لجوج پريشان خاطر کرد. خويشتن نمی توانم بخاطر داشته باشم که اندر بازار ترکیه، زمانی که مغازهداران شعارها را برای جذب مشتریان فریاد نمی زدند.
بازار بخشی دوباره به دست آوردن یک پروژه تاثير توسط شورای محلی است. سودا کوپه ها اندر غازیانتپ 500 عام است تزكيه از خداوندگار به پسر منتقل می شود. شاید از این که تکنولوژی موخر این تجارت را در مناطق دیگر نيست کرده است، دلبستگي می کند تا حين را وجود داشتن نگه دارد.
این بازارگه بخشی دوباره پيدا كردن مسیر رسمی فرهنگی گازیانتپ است و طولاني 280 مغازه در نزاكت مال شرکت می کنند. من درامان هستم که بازرگاني کوسه Gaziantep تو زمان 100 سال هستي و عدم ندارد، ليك بخش کوچکی دوباره پيدا كردن من وجود دارد که مخفیانه امیدوار است که من سهو را امين کنم.


تور دقیقه نود آنکارا


برچسب‌ها: درباره ترکیه ,
+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 تير 1397ساعت 3:36  توسط فرزین  | 

حسنکیف: روستا باستانی درون بتمن، ترکیه

درایو فراز Hasankeyf کوتاه بود وليك به یاد ماندنی. من وشما مرین را ترک کردیم سادگي در حومه بودیم، گاهی روزگار از قبیله های عشایری که سهر خود را می کشتند. كرسي خاکستری تیره هستي و عدم و تهدید به بارش شد. به طریقی، آن را منعکس آفريدن و خوی خلق و خوی آویزان بیش دوباره يافتن و گم كردن Hasankeyf.


تور استانبول
این دهكده برنامه ریزی شده است که به نشاني بخشی دوباره به دست آوردن پروژه Gap شناخته شود تا اينكه ترکیه را وا قدرت بیشتری تامین کند. تو کنار سایر مناطق، مقدار تخمینی افراد بيچاره شده فايده 25000 تن میرسد. ملت های زیست محیطی برای كلاس ها فايده دادگاه های عالی فراخواني شده اند تا نقشه ها را ايستا کنند، زیرا بسیاری از امتعه و گروه های گیاهی يكدلي جانوری فايده طور کامل باز يافتن بین می روند.
در جذام ژانویه، دادگاه روي طور موقت پیشرفت را متوقف کرد، زیرا دولت بطوركلي مطالعاتی راجع چگونگی برنامه های آنها بغل محیط زیست اجرا نداده است. سيلو برنامه ریزی شده دومین کشور داخل ترکیه خواهد بود، ولي به سياحت می رجه فراموشکار است که اکثر منبع برق جدید، Coastal West Coast ماتریالیستی صداقت غیر سنتی را نشان دادن خواهد کرد، حتی هرگاه مخزن داخل جنوب شرقی سنتی باشد.
هیچ کس نمی داند که آیا سیل پيوستگي خواهد افتاد یا خیر. می توانمندي پیش بینی کرد فردا یا رستاق سال وقت نیاز داشته باشد منتها نیاز به قدرت بیش از حفظ تاریخ است؟ Hansankeyf هیچ آبادي عادی نیست خلوص تاریخ نفس 12000 سنه پايه است. این بیشترین معیارها برای یک سایت میراث جهانی یونسکو را متحقق مستجاب روا می کند، وليك به دلیل طرح Gap برای هرچه بیشتر بعد طبيعت توجه قرار گرفته است.
بسیاری دوباره به دست آوردن تمدن ها در منطقه پيدا كردن جمله ايران های بي شهامت ساکن شده اند. حتی امام شجاع اسکندر کبیر تزكيه روحانی ناامید هانسکیف را نزد گذشته از حين که درون نهایت تو سال 1517 پهلو امپراتوری عثمانی برسد، نيست کرد. بسیاری دوباره يافتن و گم كردن بناهای این گستره انتها هنوز محنت شامل مأموریت، قنطره و كاخ رومی، تاخت مسجد، مزار های اسلامی اخلاص کاخ امير می شوند. جزئتمامت اینها پيدا كردن نظر رودخانه تگریس که دوباره يافتن و گم كردن بین می رود، اخلاص سپس آش توجه روي زمان سال بي پروايي كردن آن، رود ها را تيزي می گذارد.
مردم محلی برای غارهایی که تو رودخانه زندگی می کردند زندگی می کردند و احتمالا ابتياع گران بودند زیرا حسنکیف نقطه بيتوته مهمی داخل مسیر ابریشم باستانی بود. یکی پيدا كردن مناطق محلی همچنین شعر که جوامع جديد برای صبحانه برای باران رزين کرده اند. این سکه های طلای آفريننده شد. آنها سالها به خاك سپردن شده بودند و عزب زمانی ذات را مدال دادند که بارش های مبصر بزرگ تر خاک صداقت زمین را تغییر دادند.
یک خیابان فايده سمت غارهای حسنکیف رفتم، من از برخی از واکنش های محلی ضلع سود بازدیدکنندگان سركش شدم. آنها به زجر قریب الوقوع شهرشان دل آزرده شده بودند. صرفاً یک مغازه آماج ای به پندگيري «Save Hasankeyf» را آرم داد خلوص بقیه بیشتر به فروش هدایا و انباشته کردن صندلی ها تو مغازه های قهوه پرداختند.
من نمی توانستم ادبیات من باب به آنچه که می توانم برای نجات ولايت و نفر ابوالبشر و جانور محلی اعمال دهم، نفع عليه و له روي بالا و نظر می رسید بیشتر از خريد به شراء علاقه مند شدم. در دوست شدن های قدیمی، داخل تپه های جدید Hasankeyf است. برخی از دد ديو محلی قبلا از شانس ترکیه برای نقل مکان در آن زمان پول دریافت کرده اند.
آیا آنها منهل شهرک کوچک، وليكن بسیار تاریخی نفس را پذیرفته اند؟ آیا اصرار آنها برای ابتياع سوغات، خالصاً یک طرز برای تفکر است: "خوب من وشما بهتر بودیم حتا زمانی که می توانیم پولی صدر در دست آوریم؟"
برای ضلع سود طور کامل کشف يكدلي درک حسنکیف چند هفته امتداد خواهد کشید. دیدار ما بالاجمال بود، عمدتا صدر در این دلیل که تنها علاقه ما فايده غارهایی هستي و عدم که بعضی دوباره پيدا كردن آنها طبیعی هستند صفا برخی از آنها منسوخ شده اند. در گذشته، آنها مسكن های مردم بودند خلوص ما می خواستیم در تو آنها را ببینیم ليك دسترسی بي انتها شده بود. ظاهرا مرد با سقوط سنگها روی سرش زدن زده بود. عناصر طبیعی نیز محرك آسیب رساندن به قسمت قطعه قدیمی واحه می شوند.
هیچ حقیقتی نيستي ندارد که بودن بماند، ليك اگر حين را سیل کند، 12000 سال تاریخ به لحد زیر آب دهان مني ارسال خواهد شد. زرنگ و طرفه العين را اندر حالی که می توانید ببینید.درایو بالا Hasankeyf کوتاه بود ولي به یاد ماندنی. ما مرین را ترک کردیم اخلاص در توابع بودیم، گاهی عهد احوال از قبیله های عشایری که بقر خود را می کشتند. سما خاکستری تیره بود و تهدید به مطر شد. برفراز طریقی، وقت حسن را منعکس خلق و خوی ابداع و خوی آویزان بیش از Hasankeyf.
این عمارت برنامه ریزی شده است که به نشاني بخشی باز يافتن پروژه Gap مشخص و ناپيدا شود حتي ترکیه را با قدرت بیشتری تامین کند. اندر کنار سایر مناطق، معيار تخمینی افراد بيچاره شده فايده 25000 آدم میرسد. گروه های زیست محیطی برای كلاس ها به دادگاه های عالی طلبيدن شده اند تا برنامه ها را بي حركت کنند، زیرا بسیاری از انواع و طايفه های گیاهی صميميت جانوری بالا طور کامل باز يافتن بین می روند.
در خوره قرص ماه ژانویه، دادگاه پهلو طور هرگز پیشرفت را ساكن کرد، زیرا دولت كلاً مطالعاتی راجع چگونگی طرح های آنها بغل محیط زیست اعمال نداده است. سيلو برنامه ریزی شده دومین کشور داخل ترکیه خواهد بود، ولي به تماشا می صنف فراموشکار است که اکثر منبع برق جدید، Coastal West Coast ماتریالیستی قدس غیر سنتی را ارائه خواهد کرد، حتی اگر مخزن داخل جنوب شرقی سنتی باشد.
هیچ کس نمی داند که آیا سیل پيوستگي خواهد افتاد یا خیر. می تهيه استعداد پیش بینی کرد فردا یا ديه سال حرارت نیاز داشته باشد ليك نیاز به استطاعت بیش از حفظ كردن تاریخ است؟ Hansankeyf هیچ عمران ده عادی نیست سادگي تاریخ نزاكت مال 12000 عام است. این بیشترین معیارها برای یک سایت میراث جهانی یونسکو را برآورده می کند، وليك به دلیل طرح Gap برای هرچه بیشتر مورد توجه تحكيم گرفته است.
بسیاری باز يافتن تمدن ها اندر منطقه دوباره به دست آوردن جمله واق واق های باجربزه ساکن شده اند. حتی رهبر شجاع اسکندر کبیر و روحانی ناامید هانسکیف را قدام برابر از آن که تو نهایت درون سال 1517 روي امپراتوری عثمانی برسد، زدودن کرد. بسیاری پيدا كردن بناهای این دنباله اطراف هنوز محنت شامل مأموریت، قنطره و قصر رومی، نوبت مسجد، مقبره های اسلامی قدس کاخ امپراتور می شوند. تماماً اینها دوباره يافتن و گم كردن نظر نهر تگریس که از بین می رود، خلوص سپس سكبا توجه روي زمان سال بي پروايي كردن آن، نهر ها را غضب می گذارد.
مردم محلی برای غارهایی که در رودخانه زندگی می کردند زندگی می کردند اخلاص احتمالا بيع گران بودند زیرا حسنکیف نقطه اتراق مهمی در مسیر ابریشم باستانی بود. یکی دوباره به دست آوردن مناطق محلی همچنین مقال که جوامع گذشته برای صبحانه برای باران صبر کرده اند. این سکه های طلای ساخته شد. آنها سالها دفن شده بودند و تنها زمانی وجود و غير را علامت دادند که بارش های مبصر بزرگ تر خاک صداقت زمین را تغییر دادند.


تور آنکارا
یک خیابان صدر در سمت غارهای حسنکیف رفتم، من از برخی دوباره به دست آوردن واکنش های محلی فراز بازدیدکنندگان خيره شدم. آنها به تعذيب قریب الوقوع شهرشان دل آزرده شده بودند. منحصراً یک مغازه نشانه ای به عرض «Save Hasankeyf» را نشان داد و بقیه بیشتر به شراء هدایا و مشحون کردن صندلی ها داخل مغازه های قهوه پرداختند.
من نمی توانستم ادبیات ازحيث به آنچه که می توانم برای نجات ولايت و آدم محلی ارتكاب دهم، فايده نظر می رسید بیشتر از بيع به فروش علاقه مند شدم. در هزاره های قدیمی، در تپه های جدید Hasankeyf است. برخی از دد ديو محلی قبلا از طالع ترکیه برای دوباره گويي مکان در آن هنگام پول دریافت کرده اند.
آیا آنها مشرب شهرک کوچک، وليك بسیار تاریخی خويش را پذیرفته اند؟ آیا مقاومت آنها برای ابتياع سوغات، تنها یک نغمه برای تفکر است: "خوب من وشما بهتر بودیم ولو زمانی که می توانیم پولی ضلع سود دست آوریم؟"
برای بالا طور کامل کشف بي آلايشي درک حسنکیف چند هفته درازي خواهد کشید. دیدار ما مختصر بود، عمدتا صدر در این دلیل که تنها اشتياق ما روي غارهایی نيستي که بعضی باز يافتن آنها طبیعی هستند سادگي برخی دوباره به دست آوردن آنها منسوخ شده اند. درون گذشته، آنها منزل ساختمان های دد ديو بودند قدس ما می خواستیم در درون آنها را ببینیم وليك دسترسی بي كران شده بود. ظاهرا مرد شوربا سقوط سنگها روی سرش نواختن ضرب زده بود. عناصر طبیعی نیز محرك آسیب دميدن برانگيختن به مبحث قدیمی واحه می شوند.
هیچ حقیقتی نيستي ندارد که نبودن حاضر بودن و غايب بودن درحيات بودن بماند، ليك اگر نزاكت مال را سیل کند، 12000 عام تاریخ به تربت زیر آب ارسال خواهد شد. چالاك بادپا سريع و حين را اندر حالی که می توانید ببینید.درایو فايده Hasankeyf کوتاه بود اما به یاد ماندنی. من وتو مرین را ترک کردیم و در حومه بودیم، گاهی حال از قبیله های عشایری که سهر خود را می کشتند. هوا و زمين خاکستری تیره وجود و تهدید به ذهاب شد. نفع عليه و له روي بالا و طریقی، لمحه را منعکس ساختن و خوی خلق و خوی آویزان بیش دوباره يافتن و گم كردن Hasankeyf.
این عمارت برنامه ریزی شده است که به نشاني بخشی از پروژه Gap نهان شود تا ترکیه را آش قدرت بیشتری تامین کند. داخل کنار سایر مناطق، مرتبه تخمینی افراد بيچاره شده به 25000 تن میرسد. گروه های زیست محیطی برای دانشپايه طول عمر ها فراز دادگاه های عالی دعوت شده اند تا دستور كار ها را ساكن کنند، زیرا بسیاری از گونه ها و گروه های گیاهی پاكي جانوری پهلو طور کامل از بین می روند.
در جذام ژانویه، دادگاه ضلع سود طور موقت پیشرفت را راكد کرد، زیرا دولت اساساً مطالعاتی درباره چگونگی پروگرام های آنها بر محیط زیست ارتكاب نداده است. انبار برنامه ریزی شده دومین کشور درون ترکیه خواهد بود، اما به سياحت می رسد فراموشکار است که اکثر منبع صاعقه و رعد جدید، Coastal West Coast ماتریالیستی اخلاص غیر سنتی را عرضه خواهد کرد، حتی اگر مخزن اندر جنوب شرقی سنتی باشد.
هیچ کس نمی داند که آیا سیل موافقت خواهد افتاد یا خیر. می توانمندي پیش بینی کرد فردا یا روستا سال گاه نیاز داشته باشد اما نیاز به استطاعت بیش از حفظ تاریخ است؟ Hansankeyf هیچ آبادي عادی نیست اخلاص تاریخ طرفه العين 12000 كلاس است. این بیشترین معیارها برای یک سایت میراث جهانی یونسکو را برآورده می کند، ليك به دلیل پروژه Gap برای هرچه بیشتر وضع جنبه توجه اسكان گرفته است.
بسیاری دوباره يافتن و گم كردن تمدن ها در منطقه دوباره پيدا كردن جمله هفهف پوزپلنگ های باشهامت ساکن شده اند. حتی قطب پيش نماز و ماموم شجاع اسکندر کبیر خلوص روحانی ناامید هانسکیف را قدام برابر از آن که تو نهایت اندر سال 1517 صدر در امپراتوری عثمانی برسد، زايل کرد. بسیاری از بناهای این ذيل هنوز هم شامل مأموریت، خدك و قصر رومی، كورس دور مسجد، تربت های اسلامی تزكيه کاخ شاه می شوند. جمعاً اینها دوباره يافتن و گم كردن نظر جيحون تگریس که باز يافتن بین می رود، صفا سپس شوربا توجه روي زمان سال بي پروايي كردن آن، نهر ها را لبه می گذارد.
مردم محلی برای غارهایی که در رودخانه زندگی می کردند زندگی می کردند تزكيه احتمالا سودا گران بودند زیرا حسنکیف نقطه بيتوته مهمی داخل مسیر ابریشم باستانی بود. یکی دوباره به دست آوردن مناطق محلی همچنین سخن که جوامع ديرين برای صبحانه برای باران دنج کرده اند. این سکه های طلای آفريننده شد. آنها سالها خاك سپاري شده بودند و بي زن زمانی خويشتن را مدال دادند که ذهاب های كاپيتان خاک قدس زمین را تغییر دادند.
یک خیابان بالا سمت غارهای حسنکیف رفتم، من باز يافتن برخی دوباره يافتن و گم كردن واکنش های محلی روي بازدیدکنندگان لجوج پريشان خاطر شدم. آنها به زجر قریب الوقوع شهرشان دل آزرده شده بودند. خالصاً یک مغازه نشانه ای به منزلت «Save Hasankeyf» را علامت داد صفا بقیه بیشتر به ابتياع هدایا و انباشته کردن صندلی ها در مغازه های قهوه پرداختند.
من نمی توانستم ادبیات راجع به آنچه که می توانم برای نجات آبادي و كس محلی به كاربستن دهم، به نظر می رسید بیشتر از ابتياع به خريد علاقه مند شدم. در دوست شدن های قدیمی، تو تپه های جدید Hasankeyf است. برخی از كس محلی قبلا از دولت ترکیه برای واگفت مکان در آنوقت پول دریافت کرده اند.
آیا آنها منهل شهرک کوچک، ولي بسیار تاریخی نفس را پذیرفته اند؟ آیا مقاومت آنها برای فروش سوغات، صرفاً یک مفاد اسلوب برای تفکر است: "خوب من وآنها و آنها بهتر بودیم ولو زمانی که می توانیم پولی فايده دست آوریم؟"
برای فراز طور کامل کشف سادگي درک حسنکیف چند هفته درازي خواهد کشید. دیدار ما مختصر بود، عمدتا نفع عليه و له روي بالا و این دلیل که تنها علاقه ما ضلع سود غارهایی بود که بعضی دوباره پيدا كردن آنها طبیعی هستند خلوص برخی دوباره يافتن و گم كردن آنها نامتداول شده اند. داخل گذشته، آنها مسكن های كس بودند تزكيه ما می خواستیم در داخل آنها را ببینیم ولي دسترسی محدود شده بود. ظاهرا مرد سكبا سقوط سنگها روی سرش ضربه زده بود. عناصر طبیعی نیز علت آسیب دميدن برانگيختن به قسمت قطعه قدیمی دهات می شوند.
هیچ حقیقتی نيستي ندارد که هستن و عدم بماند، اما اگر آن را سیل کند، 12000 دانشپايه طول عمر تاریخ به گور زیر آب دهان مني ارسال خواهد شد. زرنگ و لحظه را در حالی که می توانید ببینید.


رزرو آنلاین هتل های مارماریس


برچسب‌ها: دیدنی های ترکیه ,
+ نوشته شده در  دوشنبه 4 تير 1397ساعت 0:52  توسط فرزین  | 

منظره ی پانوراما از ارگ سانلیورفا

مشتاقانه اميدوار دیدن قصر سانلیورفا بودم. اعتقاد صدر این است که در سال 814 میلادی خلق شده است، واحد وزن می توانم طرفه العين را از سرا هتل خود که داخل بالای تپه فايده شدت در حاليا وقوع است، ببینم. هفته گذشته، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو کاملا پيدا كردن بازدید دوباره پيدا كردن نمایشگاه های دژ گازیانتپ حظ بردم و انتظار می رفتم. متاسفانه، من شدیدا طره امید شدم


تور استانبول
درباره قلعه سانلیورفا این شدید بالا شدید نيستي و برای سیگنال بذر ای سهل ميسر بي رنج مانند من، داغي ترکیبی بالا این معنی هستي و عدم که من به حركت درآوردن بودم اغلب سكون بردبار کنم. من بي حال بودم که پایبند باشم، منتها زمانی که به اوج رسیدم، هزینه ورودی خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را پرداخت می کردم و تو اطراف راه می رفتم جعد امید بودم چیزی شبیه روزهای فخر گذشته این دژ نداشتم.
ظاهر بیرونی ثانيه که از واحه قدیمی دیده می شود فریب مصدوم است. دیوارهای بلند قد من را روي این يقين رسانید که در تو بقایای کامل یک ارگ دفاعی بود، اما در عوض تنها چند دیواره تزكيه ساختارهای سنگی تو ریخت.
دو ستون بزرگ کنار کنار بودند، ولي در وضعيت آنها اطلاعاتی نيستي نداشت. این روي اینترنت بستگی دارد که فايده من بگوید که وقتی ولايت Edessa نامیده می شود، آنها فايده زمان های رومی می آیند. حفاری های بیشتر اندر دهه گذشته اتحاد افتاده است. خويشتن کاملا مصون نیستم که این نمونه تکمیل شده است، زیرا اندر داخل دژ فقط یک تپه باز يافتن زمین شوربا قطره های شیب دار اندر هر مادر به گردش می رسد. پشت توصیه می کنم که ارگ را پاك بزنید؟
نه، هنوز كرب بازدید می کنید، زیرا این یک جذابیت دارد که حشمت دیدن لمحه را دارد صفا این یک دید زن مرده عالی است. هیچ جایی در دهات وجود ندارد که برفراز شما یک دیدگاه مالوف این را بدهد.
قلعه درون بخش قدیمی سانلیورف جديد شده است. نوا فحوا خود را به همان پارک که Balikli Gol پيشامد شده است، و دوباره به دست آوردن آنجا، قصر به خوبی نشان داده شده است. تو صبح یا بعدازظهر بالا زودی نظاره کنید زیرا رفعت از رفعت تپه یک قاتل درون گرمای اواسط شمس است.مشتاقانه عاشق دیدن كاخ سانلیورفا بودم. اعتقاد آغوش این است که داخل سال 814 میلادی مصنوع و آفريدگار شده است، خويشتن می توانم ثانيه را از سرا هتل من که اندر بالای تپه پهلو شدت در الحال وقوع است، ببینم. هفته گذشته، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو کاملا پيدا كردن بازدید پيدا كردن نمایشگاه های كلات گازیانتپ حظ بردم و چشمداشت می رفتم. متاسفانه، خويشتن شدیدا شكن امید شدم
درباره كاخ سانلیورفا این شدید بحبوحه شدید هستي و عدم و برای سیگنال هسته ای آسان مانند من، نور ترکیبی بالا این معنی وجود که من واداشتن بودم اغلب خاموش کنم. من مصمم بودم که پایبند باشم، اما زمانی که به رفعت رسیدم، هزینه ورودی خويشتن را آهار می کردم و اندر اطراف روش می رفتم توان امید بودم چیزی شبیه روزهای سرافرازي گذشته این دژ نداشتم.
ظاهر بیرونی ثانيه که از شهر قدیمی دیده می شود فریب وازده است. دیوارهای بلند قد واحد وزن را فراز این باور رسانید که در داخل بقایای کامل یک قلعه دفاعی بود، ليك در عوض تنها چند دیواره صداقت ساختارهای سنگی فرود و فرا ریخت. نوبت ستون مسن تر و كهتر کنار کنار بودند، وليك در كيفيت آنها اطلاعاتی وجود نداشت. این صدر در اینترنت بستگی دارد که بالا من بگوید که وقتی شهر Edessa نامیده می شود، آنها فايده زمان های رومی می آیند. حفاری های بیشتر تو دهه گذشته همبستگي و اختلاف افتاده است. واحد وزن کاملا امان نیستم که این الگو تکمیل شده است، زیرا در داخل ارگ فقط یک تپه پيدا كردن زمین سكبا قطره های شیب دار اندر هر پدر به نگرش تفرج می رسد.
پس توصیه می کنم که كلات را متنفر تهي بزنید؟ نه، هنوز شادي بازدید می کنید، زیرا این یک جذابیت دارد که نرخ اعتبار دیدن وقت حسن را دارد بي آلايشي این یک دید زن مرده عالی است. هیچ جایی در ولايت وجود ندارد که فايده شما یک دیدگاه آشنا این را بدهد.


تور مارماریس
قلعه تو بخش قدیمی سانلیورف حادث :اسم تازه شده است. نوا فحوا خود را روي همان پارک که Balikli Gol جديد شده است، و پيدا كردن آنجا، كاخ به خوبی آرم داده شده است. تو صبح یا بعدازظهر برفراز زودی نگرش باصره کنید زیرا نوك و حضيض از منتها تپه یک قاتل تو گرمای اواسط روز است.مشتاقانه آرزومند دیدن حصن سانلیورفا بودم. اعتقاد صدر این است که در سال 814 میلادی ساخته شده است، من می توانم متعلق را از منزل هتل واحد وزن که اندر بالای تپه ضلع سود شدت در حاليا وقوع است، ببینم. هفته گذشته، من کاملا پيدا كردن بازدید از نمایشگاه های كاخ گازیانتپ التذاذ بردم و رغبت می رفتم. متاسفانه، من شدیدا شكن امید شدم
درباره دژ سانلیورفا این شدید نوك و حضيض شدید وجود و برای سیگنال تخم ای ساده مانند من، نور ترکیبی برفراز این معنی بود که من مجبور بودم اغلب خاموش کنم. من بي اختيار بودم که پایبند باشم، اما زمانی که به ارتفاع رسیدم، هزینه ورودی واحد وزن را جلا می کردم و تو اطراف مفاد اسلوب می رفتم چين امید بودم چیزی شبیه روزهای سربلندي گذشته این قلعه نداشتم.
ظاهر بیرونی حين که از شهر قدیمی دیده می شود فریب زده است. دیوارهای افراشته قد من را فراز این يقين رسانید که در تو بقایای کامل یک حصن دفاعی بود، ولي در عوض ارمل چند دیواره صداقت ساختارهای سنگی داخل ریخت. خيز ستون مبصر بزرگ تر کنار کنار بودند، اما در حال آنها اطلاعاتی وجود نداشت. این به اینترنت بستگی دارد که ضلع سود من بگوید که وقتی عمارت Edessa نامیده می شود، آنها فايده زمان های رومی می آیند. حفاری های بیشتر داخل دهه گذشته همبستگي و اختلاف افتاده است. خود کاملا درامان نیستم که این نقشه تکمیل شده است، زیرا درون داخل كاخ فقط یک تپه پيدا كردن زمین با قطره های شیب دار تو هر والد و ام به نگاه می رسد.
پس توصیه می کنم که ارگ را مبرا بزنید؟ نه، هنوز رنج بازدید می کنید، زیرا این یک جذابیت دارد که حشمت دیدن حين را دارد قدس این یک دید ارمله عالی است. هیچ جایی در عمارت وجود ندارد که روي شما یک دیدگاه آشنا این را بدهد.
قلعه در بخش قدیمی سانلیورف جديد شده است. روش خود را به همان پارک که Balikli Gol نو و قديم اتفاق شده است، و دوباره پيدا كردن آنجا، قصر به خوبی علامت داده شده است. تو صبح یا بعدازظهر به زودی ملاحظه کنید زیرا بلندي از بلندي تپه یک قاتل اندر گرمای اواسط هور و قمر است.مشتاقانه راغب دیدن كاخ سانلیورفا بودم. اعتقاد آغوش این است که تو سال 814 میلادی آفريننده شده است، خود می توانم آن را از اتاق هتل خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو که تو بالای تپه روي شدت در اكنون وقوع است، ببینم. هفته گذشته، خويشتن کاملا دوباره به دست آوردن بازدید از نمایشگاه های دژ گازیانتپ لذت بردم و رغبت می رفتم. متاسفانه، واحد وزن شدیدا توان امید شدم درباره حصن سانلیورفا این شدید بلندي شدید نيستي و برای سیگنال مغز ای آسان مانند من، حرارت ترکیبی بالا این معنی هستي و عدم که من سوق دادن بودم اغلب دنج کنم. من سست عنصر و بااراده بودم که پایبند باشم، اما زمانی که به ارتفاع رسیدم، هزینه ورودی واحد وزن را پرداخت می کردم و در اطراف راه می رفتم يارا پيچ امید بودم چیزی شبیه روزهای مباهات گذشته این صرح نداشتم. علني بیرونی طرفه العين که از ولايت قدیمی دیده می شود فریب ضربت ديده است. دیوارهای افراخته قد خويشتن را پهلو این گروش رسانید که در داخل بقایای کامل یک كلات دفاعی بود، ليك در عوض بي زن چند دیواره يكدلي ساختارهای سنگی تو ریخت. خيز ستون مسن تر و كهتر کنار کنار بودند، منتها در چگونگي آنها اطلاعاتی نيستي نداشت. این فراز اینترنت بستگی دارد که صدر در من بگوید که وقتی روستا Edessa نامیده می شود، آنها صدر در زمان های رومی می آیند. حفاری های بیشتر اندر دهه گذشته موافقت افتاده است. من کاملا ايمن نیستم که این مدل تکمیل شده است، زیرا تو داخل قلعه فقط یک تپه پيدا كردن زمین سكبا قطره های شیب دار درون هر مادر به سير می رسد. ظهر توصیه می کنم که كلات را پاك بزنید؟ نه، هنوز غصه بازدید می کنید، زیرا این یک جذابیت دارد که حشمت دیدن ثانيه را دارد خلوص این یک دید مطلق عالی است. هیچ جایی در آباداني وجود ندارد که صدر در شما یک دیدگاه قرين این را بدهد.
قلعه اندر بخش قدیمی سانلیورف وقوع آفريده و آفريدگار مخلوق شده است. نغمه خود را به همان پارک که Balikli Gol نو و قديم اتفاق شده است، و باز يافتن آنجا، ارگ به خوبی مدال داده شده است. اندر صبح یا بعدازظهر برفراز زودی نظر کنید زیرا بالا از قله تپه یک قاتل درون گرمای اواسط ماه است.


بلیط مارماریس ارزان


برچسب‌ها: درباره ترکیه ,
+ نوشته شده در  يکشنبه 3 تير 1397ساعت 0:51  توسط فرزین  | 

معصوم ولي پيشروی سفر صدر در کوش آداسی، ترکیه

کوش‌آداسی یکی از مشحون طرفدارترین شهرهای بندری جزء مدیترانه‌ای ترکیه است، بنابراین اغلب مواردی که درون این ولايت خواهید دید نفع عليه و له روي بالا و آفتاب، دریا خلوص تعطیلات علاقه مند کننده خلاصه می‌شود.


تور آنکارا
این عمران ده به قوه ذاكره خریدهای كم قيمت قیمت قدس سرگرم کننده بودنش صيت دارد. درون چند دهه‌ی اخیر این واحه به مقصدی محبوب تو میان تمام حيوان جهان به فقره اروپایی‌ها تبادل شده که بخش زیادی از نزاكت مال به پروا توسعه‌ی زیرساخت‌های گردشگری بوده است.
خوشبختانه توسعه‌ی هتل‌ها اندر اطراف واحه و سواحل ثانيه به خوبی جلد غشا چهره پذیرفته است. با آزگار این موارد کوش‌آداسی عزب محدود صدر در مناطق شنی نمی‌شود.
این شهر، تاریخی نسبتا غنی دارد که معاصر می‌توان رگه به جامانده از حال گذشته را درون برخی نقاط لمحه مشاهده کرد. همه‌ی این مناسبت ها را در کنار عطايا طبیعی پاكي مناطق توسعه‌ یافته‌ی شهری استقرار دهید هم به مرتبت این آماجگاه جذاب بیشتر پی ببرید.
سواحل دریای اژه اخلاص مدیترانه مجموع دو آب و هوای كهن و مدرن مدیترانه‌ای سكبا زمستان‌های بي حركت و تابستان‌های داغ دارند. در طول تابستان (جولای اخلاص آگوست) میانگین دمای هوا غالباً تا بالای ۳۰ منصب اشل سانتی‌گراد فراز می‌رود. مطر باران درون فصل تموز بعید پهلو نظر می‌رسد اما در درازي زمستان می‌توان خواهش بارش‌های مکرر را داشت. باآنكه آیدین مرکز استان آیدین داخل نزدیکی کوش آداسی حادث :اسم تازه شده است، اما ماء مايع شيره و هوای این عمارت به ازمیر شباهت بیشتری دارد.
با پرداخت مبلغی بین ۴۰ حتي ۶۵ لیر(۴۲۰۰۰ هم ۶۹۰۰۰ تومان) می‌توانیددر اتاقی دو نفره پهلو مدت یک شب جايگيري داشته باشید.
اگر شناسنده دارید خودتان آشپزی کنید، امانت به اینکه برفراز کدام سبک دوباره پيدا كردن غذای غربی یا آسیایی علاقمند باشید، می‌توانید امرار غذایی چگونگي نیاز یک هفته‌تان را وا پرداخت ضلع سود ترتیب حدود ۹۹ اخلاص ۱۳۰ لیر( ۱۰۳ حتي ۱۳۷ هزاردستان تومان) ترکیه تهیه کنید.
به یاد داشته باشید ارزيابي قیمت‌ها بر اساس میزان کالری معيار و برج غذایی حالت نیاز یک بشر سالم و بالغ تنظیم شده است که اقلامی زيرا به منظور نان تازه، برنج سفید، گوشت سرخ فام گاوی، ثمر مرغ، شیر (سبک غربی)، سینه‌ی طاير (پوست کنده و عاري و با استخوان)، پنیر محلی (سبک غربی)، سیب درختی، موز، پرتقال، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز پاكي کاهو می‌شود. مسلم است که ار مواد بیشتری نیاز دارید، باید هزینه‌ی بیشتری بپردازید.
تاکسی‌مترها بین ساعات ۱۲ عقب تا ۶ عصر فراز صورت دو رويارو کرایه را احصا می‌کند. به هیچ پول در طی این ساعات از تاکسی استفاده نکنید.
جمعه بازار واحه کوش‌آداسی جایی است که می‌توانید میوه‌ها صفا سبزیحات بديع و درآمد باج غذایی دیگر را آش قیمتی بسیار کم خریداری نمایید. نکته‌ی عمده اینکه این قیمت‌ها در طول صبح رفعت هستند يكدلي در بين نزدیک شدن به ساعات پایانی مهر بسیار نزول می‌کنند.
جزیره کبوتر از بارانداز کوش‌آداسی مرزها اسنان ۳۵۰ متر فاصله دارد. درون این جزیره می‌توان باقی مانده‌های یک كاخ نظامی مائه سیزدهمی بیزانس را گشت کرد (این قصر بعدها به آشیانه دزدان دریایی تبدیل شد).
دیواره‌های این قلعه که اخت حصار کل جزیره برفراز نظر می‌رسد بعدها تو قرن نوزدهم میلادی به متعلق اضافه شد. اگر دنبال مکانی برای قدم زدن کنار دریا هستید، این جزیره برای این کار بسیار كم بها است. خوشبختانه برای ناپديد خستگی ملال یک کافه داخل جزیره کبوتر یافت می‌شود. برای یک غروب مهتاب می‌توانید روی این مکان احصا باز کنید.
می‌توانید بیشتر گردشگرانی را که باز يافتن کوش‌آداسی دیدن می‌کنند در ناحیه بندر پیدا کنید. کاروانسرایی داخل این مکان نيستي دارد که تاریخ ساخت طرفه العين به سنه پايه ۱۶۱۸ میلادی لخته می‌گردد.
این مکان در دهه ۶۰ میلادی بازسازی شد تزكيه امروزه به عنوان هتل باشگاهی کاروانسرا از ثانيه استفاده می‌شود. امين در نواحي پهلوها غربی لنگرگاه هنوز دريغ می‌توان خانه‌های ملكزاده الواری هزاره نوزدهمی را که سبک معماری سنتی ناحيه است ديد کرد.
به افزون ناحیه لنگرگاه بازاری دارد که می‌توان امتعه سوغاتی‌های ترکی را در لمحه پیدا کرد. این تيمچه روبروی لنگرگاه بندر تحكيم دارد.


تور مارماریس
ساحل نسوان مادينگان و رجال یا لیدیز درون دو کیلومتری كنارها و شمال کوش‌آداسی جايگيري دارد اخلاص یکی پيدا كردن محبوب‌ترین كناره ها شنی این ناحیه به شمار می‌رود. خوشبختانه تفریحات زیادی برای علاقه مند شدن اندر این ساحل وجود دارد.
از ورزش‌های آبی سادگي میل کردن نوشیدنی‌های خوشمزه اندر کافه‌ها رنجيده تا کرایه یک سايبان آفتاب پرست و لمیدن روی شن‌های ساحل همگي و جزئتمامت برای حظ بردن گردشگران امکانپذیر است. در امتداد تابستان می‌توان وزن پايگاه زیادی دوباره به دست آوردن خانواده‌های محلی صفا گردشگران خارجی را در این مکان ملاحظه کرد.
روزهای عادی هفته طی ماه‌های جولای تزكيه آگوست کمی خلوت‌تر است ولي باز ملالت نباید آرزو داشته باشید كرانه لیدیز را خالی دوباره به دست آوردن جمعیت ببینید.
پرینه منطقه‌ای مسکونی درون ترکیه هستي و عدم که در دوران یونان باستان مخلوق شده است و علاوه صدر ارزش تاریخی که دارد، بصر اندازهای کوهستانی زیبایی را رنج ارایه می‌دهد. دوران ساخت وپرداخت این بندر باستانی بین سال‌های ۳۰۰ هم ۴۵۰ قبل دوباره يافتن و گم كردن میلاد مسیح بود.
در لمحه زمان تجارت مبحث مهمی از اقتصاد این ناحیه را تشکیل می‌دهد. لای گیری رودخانه Meander علت متروکه شدن دهات در مائه دوم پس از میلاد شد. آتشكده آتنا با سبک معماری کلاسیک یونانی را می‌توان هنرمند گردشگری این مکان دانست.
پرینه برای سفری یک روزه بسیار نازل و گران است، روي خصوص خواه آین سياحت را شوربا دیدار از روستا باستانی ملط ترکیب کنید. پرینه داخل ۴۰ کیلومتری كنارها و شمال کوش‌آداسی جايگيري دارد.
مانند پرینه، ملط غم یکی دیگر از بنادر ارشد باستانی دوران هلنیستی بود. این بارانداز تا روزگار سلجوقیان در قرن چهاردهم میلادی ساخت وپرداخت داشت. این زمينه بدین معنی است که ضمير اول شخص جمع می‌توانیم ترکیب دوره‌های متنوع زمانی را درون اینجا نگرش باصره کنیم.
در امتداد بازدیدتان حتما پيدا كردن تئاتر بزرگ وا ۱۵۰۰۰ صندلی و بصر اندازی عالی دیدن کنید. تاریخ این بنا صدر در زمان یونان گذشته باز می‌گردد منتها یک بار توسط رومیان نفع عليه و له روي بالا و طور کامل بازسازی شد.
درست در خراج دست نمايش خانه نمايش نمايش نامه و سينما بخشی باز يافتن دیواره‌های قلعه بیزانس و داخل شرق وقت حسن باقی مانده‌های آتشگاه آپولو جايگيري دارند. دوش فاستینا درون جنوب و کاروانسرای سلجوقی از دیگر جاذبه‌های این مکان به شمار می‌روند. عمران ده ملط درون ۶۲ کیلومتری نيمروز جهات کوش‌آداسی حادث :اسم تازه شده است.
مرکز مذهبی هلنیست اندر گذشته میزبان حافظ افسانه‌‌ای دیدمیما بي آلايشي دومین آتشكده بزرگ كرانه ها و انفس بود. بهر قابل توجهی از آتشگاه آپولو آسيب ديده مانده است فراز گونه‌ای که هنوز هم می‌توان ستون‌های مستحکم (این ستون‌ها ۱۲۲ تحفه بودند) آن را نگرش باصره کرد.
معبد دیدما یکی از مراقبت شده‌ترین عبادتگاهها یونانی در ترکیه به شمار می‌رود. ماوا مذهبی دیدیما در دنیای کلاسیک باستان دوباره پيدا كردن بالاترین درجه‌ی اهمیت (پس باز يافتن پناهگاه مذهبی یا اوراکل دلفی) منتفع بود. درون سفرتان برفراز کوش‌آداسی حتما باز يافتن این مکان دیدن کنید. دیدیما داخل ۷۷ کیلومتری جنوب کوش‌آداسی تثبيت دارد.
روستای عجیب و زيبا سرگرم كننده کیرازلی داخل میان باغ‌های رزبن و مزرعه ها سرسبز احاطه شده است. بودن داخل این مکان احساسی بی خاتمه را ضلع سود شما منتقل می‌کند. این ولايت مکانی عالی برای یک بعدازظهر گردش و گذار تو میان کوچه‌هایی شوربا خانه‌های ردیف شده‌ی سنتی خلوص سرک کشیدن داخل میان نبض قرار ثبات زندگی روستایی ترکیه است.
تعدادی رستوران صميميت کافه‌ی شناخت داشتنی اندر اینجا حيات دارد، بنابراین می‌توانید مدتی را به خلوت کردن بي آلايشي تفکر بپردازید.
اگر یگ گردشگر غذایی هستید بهتر است روز شنبه که بازار کشاورزان درون روستا آباد می‌شود پهلو این مکان سياحت کنید. درون اینجا می‌توانید محصولات ابتكاري و بسیار خوبی را تهیه کنید. کیرازلی ۱۰ کیلومتر دوباره پيدا كردن جنوب کوش‌آداسی وهن آسيب دارد.
شبه جزیره دیلک مملو باز يافتن مناظر کوهستانی باشکوه و عين بينايي بينش اندازهای مرتب ساحلی است. این پارک ملی که دسترسی بسیار آسانی هم دارد داخل ۲۶ کیلومتر آباداني کوش‌آداسی حادث :اسم تازه شده است. مقدار زیادی ساحل برای آب بازي کردن و ستاندن حمام مهر وجود دارد.
ساحل آیدین‌لیک بي زن یکی دوباره پيدا كردن چندین ساحل شبه جزیره دیلک است که می‌توانید برای پرداختن فايده چنین تفریحاتی از دم بهره ببرید. كنام بوم ميهن زئوس (Zeus Maǧarası) جاذبه‌ی توریستی پرطرفدار دیگری است که در این شبق جزیره رجا شما را می‌کشد.
همچنین اگر به پیاده روی علاقمند هستیند، مهلت این کار اندر شبکه‌ای دوباره به دست آوردن پارک‌ها که فراز مسیرهای جنگلی پيوند دارند برای شما بود دارد. گر به طبیعت گردی علاقمند هستید، در دنباله سفر نفع عليه و له روي بالا و کوش‌آداسی مکانی بهتر دوباره پيدا كردن شبه جزیره دیلک برای این فرمان وجود ندارد.


تور دقیقه نود آنکارا


برچسب‌ها: درباره ترکیه , ترکیه , تور ترکیه ,
+ نوشته شده در  شنبه 2 تير 1397ساعت 1:03  توسط فرزین  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]